Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lavicon Holding AS
Juridisk navn:  Lavicon Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bølumkollen 6 Bølumkollen 6 Fax:
3073 Sande I Vestfold 3073 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 992626801
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Ac Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
194.22%
Resultat  
  
204.01%
Egenkapital  
  
23.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.495.000 848.000 1.735.000 1.636.000 42.000
Resultat: 2.429.000 799.000 1.662.000 1.581.000 1.603.000
Egenkapital: 12.954.000 10.524.000 9.725.000 8.062.000 6.481.000
Regnskap for  Lavicon Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.495.000 848.000 1.735.000 1.636.000 42.000
Driftskostnader -46.000 -34.000 -55.000 -35.000 -32.000
Driftsresultat 2.448.000 814.000 1.680.000 1.601.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.647.000
Finanskostnader -19.000 -15.000 -18.000 -21.000 -54.000
Finans -19.000 -15.000 -18.000 -20.000 1.593.000
Resultat før skatt 2.429.000 799.000 1.662.000 1.581.000 1.603.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.429.000 799.000 1.662.000 1.581.000 1.603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum omløpsmidler 14.693.000 12.943.000 12.443.000 11.861.000 10.327.000
Sum eiendeler 14.893.000 13.143.000 12.643.000 12.061.000 10.527.000
Sum opptjent egenkapital 10.954.000 8.524.000 7.725.000 6.062.000 4.481.000
Sum egenkapital 12.954.000 10.524.000 9.725.000 8.062.000 6.481.000
Sum langsiktig gjeld 1.272.000 1.903.000 2.438.000 2.781.000 3.258.000
Sum kortsiktig gjeld 667.000 716.000 480.000 1.217.000 787.000
Sum gjeld og egenkapital 14.893.000 13.143.000 12.643.000 12.060.000 10.526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.495.000 848.000 1.735.000 1.636.000 42.000
Driftsinntekter 2.495.000 848.000 1.735.000 1.636.000 42.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -34.000 -55.000 -35.000 -32.000
Driftskostnader -46.000 -34.000 -55.000 -35.000 -32.000
Driftsresultat 2.448.000 814.000 1.680.000 1.601.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.647.000
Finanskostnader -19.000 -15.000 -18.000 -21.000 -54.000
Finans -19.000 -15.000 -18.000 -20.000 1.593.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.429.000 799.000 1.662.000 1.581.000 1.603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 14.164.000 11.699.000 11.925.000 10.663.000 9.382.000
Kasse, bank 463.000 164.000 45.000 43.000 192.000
Sum omløpsmidler 14.693.000 12.943.000 12.443.000 11.861.000 10.327.000
Sum eiendeler 14.893.000 13.143.000 12.643.000 12.061.000 10.527.000
Sum opptjent egenkapital 10.954.000 8.524.000 7.725.000 6.062.000 4.481.000
Sum egenkapital 12.954.000 10.524.000 9.725.000 8.062.000 6.481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 667.000 716.000 480.000 1.217.000 787.000
Sum langsiktig gjeld 1.272.000 1.903.000 2.438.000 2.781.000 3.258.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 667.000 716.000 480.000 1.217.000 787.000
Sum gjeld og egenkapital 14.893.000 13.143.000 12.643.000 12.060.000 10.526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.026.000 12.227.000 11.963.000 10.644.000 9.540.000
Likviditetsgrad 1 2 18.1 25.9 9.7 13.1
Likviditetsgrad 2 2 18.1 25.9 9.7 13.2
Soliditet 8 80.1 76.9 66.8 61.6
Resultatgrad 98.1 9 96.8 97.9 23.8
Rentedekningsgrad 128.8 54.3 93.3 76.2 30.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 16.4 6.2 13.3 13.3 15.7
Signatur
01.06.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex