Lauvåsvågen Va As
Juridisk navn:  Lauvåsvågen Va As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Christian IVs gate 19 Christian IVs gate 19 Fax:
4009 Stavanger 4009 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914895057
Aksjekapital: 3.744.036 NOK
Etableringsdato: 12/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
64842.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -48.000 0 -4.000 -18.000
Egenkapital: 4.546.000 7.000 8.000 12.000
Regnskap for  Lauvåsvågen Va As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -48.000 -1.000 -4.000 -18.000
Driftsresultat -48.000 -1.000 -4.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -48.000 0 -4.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 0 -4.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.634.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.924.000 7.000 8.000 12.000
Sum eiendeler 4.558.000 7.000 8.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -23.000 -22.000 -18.000
Sum egenkapital 4.546.000 7.000 8.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.557.000 7.000 8.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -1.000 -4.000 -18.000
Driftskostnader -48.000 -1.000 -4.000 -18.000
Driftsresultat -48.000 -1.000 -4.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 0 -4.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.634.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.634.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.634.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 86.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.838.000 7.000 8.000 12.000
Sum omløpsmidler 2.924.000 7.000 8.000 12.000
Sum eiendeler 4.558.000 7.000 8.000 12.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -23.000 -22.000 -18.000
Sum egenkapital 4.546.000 7.000 8.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.557.000 7.000 8.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.913.000 7.000 8.000 12.000
Likviditetsgrad 1 265.8
Likviditetsgrad 2 265.8 0 0 0.0
Soliditet 99.8 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.1 -14.3 -150.0
Signatur
29.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex