Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Larsen Eiendom 1 As
Juridisk navn:  Larsen Eiendom 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53755126
Sentrum Sentrum Fax:
5593 Skånevik 5593 Skånevik
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 992832339
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Grindheim Rekneskapskontor Åge Grind
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.56%
Resultat  
  
-1800%
Egenkapital  
  
-94.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 242.000 259.000 264.000 222.000 309.000
Resultat: -374.000 22.000 -58.000 -491.000 -64.000
Egenkapital: -642.000 -330.000 -338.000 -285.000 95.000
Regnskap for  Larsen Eiendom 1 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 242.000 259.000 264.000 222.000 309.000
Driftskostnader -543.000 -174.000 -240.000 -642.000 -360.000
Driftsresultat -301.000 85.000 25.000 -420.000 -51.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -75.000 -64.000 -85.000 -73.000 -14.000
Finans -73.000 -62.000 -83.000 -72.000 -12.000
Resultat før skatt -374.000 22.000 -58.000 -491.000 -64.000
Skattekostnad 63.000 -14.000 6.000 112.000 17.000
Årsresultat -312.000 8.000 -53.000 -380.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.351.000 1.351.000 1.426.000 1.260.000 656.000
Sum omløpsmidler 149.000 200.000 194.000 494.000 269.000
Sum eiendeler 1.500.000 1.551.000 1.620.000 1.754.000 925.000
Sum opptjent egenkapital -992.000 -680.000 -689.000 -636.000 -256.000
Sum egenkapital -642.000 -330.000 -338.000 -285.000 95.000
Sum langsiktig gjeld 2.013.000 1.764.000 1.835.000 1.902.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 116.000 123.000 137.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 1.501.000 1.551.000 1.620.000 1.754.000 925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.000 120.000 120.000 120.000 96.000
Andre inntekter 101.000 139.000 144.000 102.000 213.000
Driftsinntekter 242.000 259.000 264.000 222.000 309.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 136.000
Avskrivning -62.000 -62.000 -60.000 -53.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -481.000 -112.000 -180.000 -589.000 -485.000
Driftskostnader -543.000 -174.000 -240.000 -642.000 -360.000
Driftsresultat -301.000 85.000 25.000 -420.000 -51.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -75.000 -64.000 -85.000 -73.000 -14.000
Finans -73.000 -62.000 -83.000 -72.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -312.000 8.000 -53.000 -380.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 266.000 204.000 218.000 212.000 101.000
Fast eiendom 1.085.000 1.147.000 1.208.000 1.048.000 555.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.085.000 1.147.000 1.208.000 1.048.000 555.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.351.000 1.351.000 1.426.000 1.260.000 656.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 0 40.000
Andre fordringer 71.000 92.000 88.000 94.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 15.000
Kasse, bank 75.000 108.000 105.000 400.000 204.000
Sum omløpsmidler 149.000 200.000 194.000 494.000 269.000
Sum eiendeler 1.500.000 1.551.000 1.620.000 1.754.000 925.000
Sum opptjent egenkapital -992.000 -680.000 -689.000 -636.000 -256.000
Sum egenkapital -642.000 -330.000 -338.000 -285.000 95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.013.000 1.764.000 1.835.000 1.902.000 479.000
Leverandørgjeld 14.000 2.000 16.000 36.000 411.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 -2.000 0 -165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 112.000 109.000 101.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 116.000 123.000 137.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 1.501.000 1.551.000 1.620.000 1.754.000 925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 84.000 71.000 357.000 -82.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.7 1.6 3.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 1.6 3.7 0.8
Soliditet -42.8 -21.3 -20.9 -16.2 10.3
Resultatgrad -124.4 32.8 9.5 -189.2 -16.5
Rentedekningsgrad 1.3 0.3 -5.7 -3.5
Gjeldsgrad -3.3 -5.7 -5.8 -7.2 8.7
Total kapitalrentabilitet -19.9 5.6 1.7 -23.9 -5.3
Signatur
19.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex