Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lars Vestheim
Juridisk navn:  Lars Vestheim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32068270
Rukkedalsvegen 439 Rukkedalsvegen 439 Fax:
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 982592518
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/11/2000
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
4.64%
Resultat  
  
28%
Egenkapital  
  
2.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013
Omsetning: 834.000 797.000 809.000
Resultat: 64.000 50.000 -41.000
Egenkapital: 5.764.000 5.621.000 5.297.000
Regnskap for  Lars Vestheim
Resultat 2015 2014 2013
Driftsinntekter 834.000 797.000 809.000
Driftskostnader -769.000 -747.000 -850.000
Driftsresultat 65.000 50.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 64.000 50.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 64.000 50.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.539.000 4.647.000 4.688.000
Sum omløpsmidler 1.411.000 963.000 738.000
Sum eiendeler 5.950.000 5.610.000 5.426.000
Sum opptjent egenkapital 5.764.000 5.621.000 5.297.000
Sum egenkapital 5.764.000 5.621.000 5.297.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 186.000 -11.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 5.950.000 5.610.000 5.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 572.000 447.000 535.000
Andre inntekter 262.000 350.000 274.000
Driftsinntekter 834.000 797.000 809.000
Varekostnad -245.000 -203.000 -228.000
Lønninger -16.000 -93.000 0
Avskrivning -66.000 -68.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 -383.000 -570.000
Driftskostnader -769.000 -747.000 -850.000
Driftsresultat 65.000 50.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 64.000 50.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.805.000 3.842.000 3.910.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 28.000 0
Sum varige driftsmidler 3.820.000 3.870.000 3.910.000
Sum finansielle anleggsmidler 719.000 777.000 777.000
Sum anleggsmidler 4.539.000 4.647.000 4.688.000
Varebeholdning 446.000 283.000 192.000
Kundefordringer 836.000 454.000 409.000
Andre fordringer 12.000 7.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 117.000 220.000 113.000
Sum omløpsmidler 1.411.000 963.000 738.000
Sum eiendeler 5.950.000 5.610.000 5.426.000
Sum opptjent egenkapital 5.764.000 5.621.000 5.297.000
Sum egenkapital 5.764.000 5.621.000 5.297.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 133.000 -78.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 13.000 5.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 54.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 -11.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 5.950.000 5.610.000 5.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.225.000 974.000 609.000
Likviditetsgrad 1 7.6 -87.5 5.7
Likviditetsgrad 2 5.2 -61.8 4.3
Soliditet 96.9 100.2 97.6
Resultatgrad 7.8 6.3 -5.1
Rentedekningsgrad 65.0
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.1 0.9 -0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex