Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lanternen Utbygging As
Juridisk navn:  Lanternen Utbygging As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70085250
Jensholmen 1 Jensholmen 1 Fax: 70085280
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 971124202
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 6/22/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1046.67%
Resultat  
  
182%
Egenkapital  
  
83.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 516.000 45.000 123.000 45.000 50.000
Resultat: 141.000 50.000 110.000 10.000 12.000
Egenkapital: -23.000 -138.000 -188.000 -298.000 -308.000
Regnskap for  Lanternen Utbygging As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 516.000 45.000 123.000 45.000 50.000
Driftskostnader -375.000 -5.000 -13.000 -35.000 -37.000
Driftsresultat 141.000 40.000 110.000 10.000 12.000
Finansinntekter 0 10.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 10.000 0 0 0
Resultat før skatt 141.000 50.000 110.000 10.000 12.000
Skattekostnad -26.000 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 50.000 110.000 10.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 0 0 0 25.000
Sum omløpsmidler 161.000 45.000 85.000 85.000 50.000
Sum eiendeler 211.000 45.000 85.000 85.000 75.000
Sum opptjent egenkapital -273.000 -388.000 -438.000 -548.000 -558.000
Sum egenkapital -23.000 -138.000 -188.000 -298.000 -308.000
Sum langsiktig gjeld 208.000 184.000 228.000 251.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 0 45.000 132.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 46.000 85.000 85.000 75.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 516.000 45.000 50.000 35.000 50.000
Andre inntekter 0 0 73.000 10.000 0
Driftsinntekter 516.000 45.000 123.000 45.000 50.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -20.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -5.000 -13.000 -15.000 -10.000
Driftskostnader -375.000 -5.000 -13.000 -35.000 -37.000
Driftsresultat 141.000 40.000 110.000 10.000 12.000
Finansinntekter 0 10.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 10.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 50.000 110.000 10.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 0 0 0 25.000
Varebeholdning 58.000 0 0 0 0
Kundefordringer 82.000 45.000 85.000 85.000 50.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 161.000 45.000 85.000 85.000 50.000
Sum eiendeler 211.000 45.000 85.000 85.000 75.000
Sum opptjent egenkapital -273.000 -388.000 -438.000 -548.000 -558.000
Sum egenkapital -23.000 -138.000 -188.000 -298.000 -308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 208.000 184.000 228.000 251.000 233.000
Leverandørgjeld 0 0 0 88.000 106.000
Betalbar skatt 26.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 45.000 45.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 0 45.000 132.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 212.000 46.000 85.000 85.000 75.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 45.000 40.000 -47.000 -100.000
Likviditetsgrad 1 6 1.9 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 3.8 0 1.9 0.7 0.4
Soliditet -10.8 -221.2 -350.6 -410.7
Resultatgrad 27.3 88.9 89.4 22.2 24.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -10.2 -1.3 -1.5 -1.3 -1.2
Total kapitalrentabilitet 66.5 108.7 129.4 11.8 16.0
Signatur
26.12.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.12.2019
HVERT AV STYREMEDLEMANE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex