Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lanternen Feriehytter AS
Juridisk navn:  Lanternen Feriehytter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084293
Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 863581192
Aksjekapital: 880.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-66.91%
Egenkapital  
  
4.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 275.000 275.000 275.000 275.000 240.000
Resultat: 46.000 139.000 130.000 102.000 -5.000
Egenkapital: 809.000 774.000 669.000 574.000 504.000
Regnskap for  Lanternen Feriehytter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 275.000 275.000 275.000 275.000 240.000
Driftskostnader -215.000 -107.000 -112.000 -122.000 -190.000
Driftsresultat 60.000 168.000 163.000 153.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -28.000 -33.000 -50.000 -55.000
Finans -13.000 -28.000 -33.000 -50.000 -55.000
Resultat før skatt 46.000 139.000 130.000 102.000 -5.000
Skattekostnad -11.000 -34.000 -34.000 -33.000 1.000
Årsresultat 35.000 105.000 96.000 69.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 996.000 992.000 1.013.000 1.091.000 1.181.000
Sum omløpsmidler 58.000 118.000 252.000 150.000 133.000
Sum eiendeler 1.054.000 1.110.000 1.265.000 1.241.000 1.314.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 -106.000 -211.000 -306.000 -376.000
Sum egenkapital 809.000 774.000 669.000 574.000 504.000
Sum langsiktig gjeld 215.000 288.000 587.000 660.000 796.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 48.000 8.000 8.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 1.053.000 1.110.000 1.264.000 1.242.000 1.314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 275.000 275.000 275.000 275.000 240.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 275.000 275.000 275.000 275.000 240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -66.000 -54.000 -45.000 -57.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -53.000 -67.000 -65.000 -133.000
Driftskostnader -215.000 -107.000 -112.000 -122.000 -190.000
Driftsresultat 60.000 168.000 163.000 153.000 50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -28.000 -33.000 -50.000 -55.000
Finans -13.000 -28.000 -33.000 -50.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 105.000 96.000 69.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 18.000 33.000 67.000 100.000
Fast eiendom 882.000 931.000 980.000 1.025.000 1.072.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 10.000
Driftsløsøre 96.000 43.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 978.000 974.000 980.000 1.025.000 1.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 996.000 992.000 1.013.000 1.091.000 1.181.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 88.000 246.000 143.000 128.000
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 25.000 1.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 58.000 118.000 252.000 150.000 133.000
Sum eiendeler 1.054.000 1.110.000 1.265.000 1.241.000 1.314.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 -106.000 -211.000 -306.000 -376.000
Sum egenkapital 809.000 774.000 669.000 574.000 504.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 215.000 288.000 587.000 660.000 796.000
Leverandørgjeld 15.000 21.000 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 20.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 7.000 8.000 8.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 48.000 8.000 8.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 1.053.000 1.110.000 1.264.000 1.242.000 1.314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 70.000 244.000 142.000 119.000
Likviditetsgrad 1 2 2.5 31.5 18.8 9.5
Likviditetsgrad 2 2 2.5 31.5 18.8 9.6
Soliditet 76.8 69.7 52.9 46.2 38.4
Resultatgrad 21.8 61.1 59.3 55.6 20.8
Rentedekningsgrad 4.6 6 4.9 3.1 0.9
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.9 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 5.7 15.1 12.9 12.3 3.8
Signatur
13.10.2015
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
13.10.2015
PROKURA HVER FOR SEG
JENSHOLM KÅRE LEIF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex