Langfjord Bygdetun AS
Juridisk navn:  Langfjord Bygdetun AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45405257
Fax:
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 968818767
Aksjekapital: 113.000 NOK
Etableringsdato: 2/9/1994 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.13%
Resultat  
  
-53.7%
Egenkapital  
  
21.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 90.000 127.000 143.000 101.000 90.000
Resultat: 25.000 54.000 31.000 39.000 -13.000
Egenkapital: 109.000 90.000 79.000 43.000 -7.000
Regnskap for  Langfjord Bygdetun AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 90.000 127.000 143.000 101.000 90.000
Driftskostnader -43.000 -49.000 -86.000 -34.000 -78.000
Driftsresultat 47.000 78.000 57.000 66.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -24.000 -26.000 -27.000 -25.000
Finans -22.000 -24.000 -26.000 -27.000 -25.000
Resultat før skatt 25.000 54.000 31.000 39.000 -13.000
Skattekostnad -6.000 -43.000 -21.000 11.000 0
Årsresultat 19.000 11.000 11.000 50.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000 329.000 381.000 396.000 386.000
Sum omløpsmidler 21.000 47.000 36.000 0 0
Sum eiendeler 334.000 376.000 417.000 396.000 386.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 0 0 -157.000 -108.000
Sum egenkapital 109.000 90.000 79.000 43.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 210.000 247.000 0 322.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 38.000 338.000 31.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 375.000 417.000 95.000 387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 127.000 143.000 0 90.000
Andre inntekter 90.000 0 0 101.000 0
Driftsinntekter 90.000 127.000 143.000 101.000 90.000
Varekostnad 0 0 0 0 -25.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -9.000 -10.000 -10.000 -10.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -39.000 -76.000 -24.000 -42.000
Driftskostnader -43.000 -49.000 -86.000 -34.000 -78.000
Driftsresultat 47.000 78.000 57.000 66.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -24.000 -26.000 -27.000 -25.000
Finans -22.000 -24.000 -26.000 -27.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 11.000 11.000 50.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 11.000 54.000 59.000 37.000
Fast eiendom 220.000 230.000 239.000 249.000 260.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 220.000 230.000 239.000 249.000 260.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 89.000
Sum anleggsmidler 313.000 329.000 381.000 396.000 386.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 45.000 35.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.000 47.000 36.000 0 0
Sum eiendeler 334.000 376.000 417.000 396.000 386.000
Sum opptjent egenkapital 109.000 0 0 -157.000 -108.000
Sum egenkapital 109.000 90.000 79.000 43.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 278.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 210.000 247.000 0 322.000 358.000
Leverandørgjeld 4.000 25.000 45.000 5.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter -6.000 -4.000 -2.000 -1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 38.000 338.000 31.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 375.000 417.000 95.000 387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 9.000 -302.000 -31.000 -36.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 0.1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 32.5 2 18.9 10.9 -1.8
Resultatgrad 52.2 61.4 39.9 65.3 13.3
Rentedekningsgrad 2.1 3.3 2.2 2.4 0.5
Gjeldsgrad 2.1 3.2 4.3 8.2 -56.3
Total kapitalrentabilitet 1 20.8 13.7 16.7 3.1
Signatur
13.12.2011
STYRETS FORMANN OG NESTFORMANN I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
HERMOD LUNDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex