Langbølgen Legesenter ANS
Juridisk navn:  Langbølgen Legesenter ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22280311
Langbølgen 11 Langbølgen 11 Fax: 22288810
1150 Oslo 1150 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986095349
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/26/2003
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Praktikertjenesten As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.45%
Resultat  
  
256.1%
Egenkapital  
  
65.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 3.947.000 3.779.000 3.491.000 3.424.000 3.289.000
Resultat: 320.000 -205.000 -154.000 -17.000 -46.000
Egenkapital: -170.000 -490.000 -286.000 -132.000 -115.000
Regnskap for  Langbølgen Legesenter ANS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 3.947.000 3.779.000 3.491.000 3.424.000 3.289.000
Driftskostnader -3.602.000 -3.945.000 -3.634.000 -3.440.000 -3.335.000
Driftsresultat 345.000 -167.000 -143.000 -15.000 -45.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -38.000 -11.000 -2.000 -1.000
Finans -24.000 -38.000 -11.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 320.000 -205.000 -154.000 -17.000 -46.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 320.000 -205.000 -154.000 -17.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 275.000 262.000 191.000 213.000 240.000
Sum omløpsmidler 696.000 293.000 72.000 171.000 151.000
Sum eiendeler 971.000 555.000 263.000 384.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 -490.000 -286.000 -132.000 -115.000
Sum egenkapital -170.000 -490.000 -286.000 -132.000 -115.000
Sum langsiktig gjeld 520.000 624.000 199.000 141.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 621.000 421.000 350.000 375.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000 555.000 263.000 384.000 391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 0 20.000 14.000 14.000
Andre inntekter 3.940.000 3.779.000 3.471.000 3.410.000 3.275.000
Driftsinntekter 3.947.000 3.779.000 3.491.000 3.424.000 3.289.000
Varekostnad -426.000 -405.000 -389.000 -327.000 -351.000
Lønninger -1.972.000 -2.236.000 -2.187.000 -2.088.000 -2.016.000
Avskrivning -63.000 -55.000 -22.000 -27.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.141.000 -1.249.000 -1.036.000 -998.000 -934.000
Driftskostnader -3.602.000 -3.945.000 -3.634.000 -3.440.000 -3.335.000
Driftsresultat 345.000 -167.000 -143.000 -15.000 -45.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -38.000 -11.000 -2.000 -1.000
Finans -24.000 -38.000 -11.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 320.000 -205.000 -154.000 -17.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 170.000 157.000 86.000 108.000 135.000
Sum varige driftsmidler 170.000 157.000 86.000 108.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Sum anleggsmidler 275.000 262.000 191.000 213.000 240.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 7.000 2.000 2.000
Andre fordringer 25.000 78.000 27.000 85.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 671.000 216.000 38.000 83.000 59.000
Sum omløpsmidler 696.000 293.000 72.000 171.000 151.000
Sum eiendeler 971.000 555.000 263.000 384.000 391.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 -490.000 -286.000 -132.000 -115.000
Sum egenkapital -170.000 -490.000 -286.000 -132.000 -115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 520.000 624.000 199.000 141.000 141.000
Leverandørgjeld 56.000 39.000 17.000 28.000 60.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 145.000 141.000 155.000 136.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 421.000 237.000 192.000 192.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 621.000 421.000 350.000 375.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000 555.000 263.000 384.000 391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 -128.000 -278.000 -204.000 -214.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.2 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.3 0.5 0.5
Soliditet -17.5 -88.3 -108.7 -34.4 -29.4
Resultatgrad 8.7 -4.4 -4.1 -0.4 -1.4
Rentedekningsgrad 13.8 -4.4 -13.0 -7.5 -45.0
Gjeldsgrad -6.7 -2.1 -1.9 -3.9 -4.4
Total kapitalrentabilitet 35.6 -30.1 -54.4 -3.9 -11.5
Signatur
10.01.2017
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
10.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex