Landsforeningen For Prader-Willis Syndrom
Juridisk navn:  Landsforeningen For Prader-Willis Syndrom
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94860099
Hiltonåsen 34 Hiltonåsen 34 Fax:
1341 Slependen 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 976693450
Aksjekapital: 418.000 NOK
Etableringsdato: 4/9/1988 1
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: landsforeningen for prader willi syndrom
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.69%
Resultat  
  
-1500%
Egenkapital  
  
-7.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 676.000 948.000 568.000 931.000 563.000
Resultat: -32.000 -2.000 58.000 -32.000 197.000
Egenkapital: 418.000 450.000 452.000 506.000 600.000
Regnskap for  Landsforeningen For Prader-Willis Syndrom
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 676.000 948.000 568.000 931.000 563.000
Driftskostnader -709.000 -951.000 -508.000 -969.000 -365.000
Driftsresultat -33.000 -3.000 60.000 -38.000 198.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 8.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 1.000 -2.000 6.000 0
Resultat før skatt -32.000 -2.000 58.000 -32.000 197.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -2.000 58.000 -32.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 470.000 452.000 454.000 542.000 603.000
Sum eiendeler 470.000 452.000 454.000 542.000 603.000
Sum opptjent egenkapital 0 450.000 0 0 0
Sum egenkapital 418.000 450.000 452.000 506.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 36.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 470.000 452.000 454.000 542.000 603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 568.000 931.000 0
Andre inntekter 676.000 948.000 0 0 563.000
Driftsinntekter 676.000 948.000 568.000 931.000 563.000
Varekostnad 0 0 -508.000 -961.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -709.000 -951.000 0 -8.000 -365.000
Driftskostnader -709.000 -951.000 -508.000 -969.000 -365.000
Driftsresultat -33.000 -3.000 60.000 -38.000 198.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 8.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 1.000 -2.000 6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -2.000 58.000 -32.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 3.000 52.000 36.000 27.000
Andre fordringer 4.000 4.000 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 465.000 445.000 403.000 506.000 566.000
Sum omløpsmidler 470.000 452.000 454.000 542.000 603.000
Sum eiendeler 470.000 452.000 454.000 542.000 603.000
Sum opptjent egenkapital 0 450.000 0 0 0
Sum egenkapital 418.000 450.000 452.000 506.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 35.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 36.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 470.000 452.000 454.000 542.000 603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 468.000 450.000 452.000 506.000 600.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2 15.1 201.0
Likviditetsgrad 2 2 2 2 15.1 201.1
Soliditet 88.9 99.6 99.6 93.4 99.5
Resultatgrad -4.9 -0.3 10.6 -4.1 35.2
Rentedekningsgrad 1 -15.0 100.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.8 -0.4 13.7 -5.5 33.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex