Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte (lnt) Møre Og Romsdal Fylkeslag
Juridisk navn:  Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte (lnt) Møre Og Romsdal Fylkeslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90472871
C/O Elena Wisth Tjørvågvegen 315 C/O Elena Wisth Tjørvågvegen 315 Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 985761973
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/1990
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2014
Omsetning: 184.000
Resultat: 106.000
Egenkapital: 226.000
Regnskap for  Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte (lnt) Møre Og Romsdal Fylkeslag
Resultat 2014
Driftsinntekter 184.000
Driftskostnader -77.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 106.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000
Sum omløpsmidler 232.000
Sum eiendeler 240.000
Sum opptjent egenkapital 226.000
Sum egenkapital 226.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.000
Andre inntekter 150.000
Driftsinntekter 184.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -77.000
Driftskostnader -77.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000
Sum anleggsmidler 8.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 232.000
Sum omløpsmidler 232.000
Sum eiendeler 240.000
Sum opptjent egenkapital 226.000
Sum egenkapital 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000
Sum gjeld og egenkapital 240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000
Likviditetsgrad 1 16.6
Likviditetsgrad 2 16.6
Soliditet 94.2
Resultatgrad 57.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 44.2
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex