Landmark Utvikling As
Juridisk navn:  Landmark Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lyhaugen 23A Lyhaugen 23A Fax:
5417 Stord 5417 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 916978219
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.9%
Resultat  
  
175%
Egenkapital  
  
18.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 93.000 87.000 348.000
Resultat: 66.000 24.000 56.000
Egenkapital: 104.000 88.000 69.000
Regnskap for  Landmark Utvikling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 93.000 87.000 348.000
Driftskostnader -27.000 -64.000 -285.000
Driftsresultat 66.000 24.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000
Finans 0 0 -8.000
Resultat før skatt 66.000 24.000 56.000
Skattekostnad -15.000 -5.000 -14.000
Årsresultat 51.000 19.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 157.000 115.000 112.000
Sum eiendeler 157.000 115.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 61.000 42.000
Sum egenkapital 104.000 88.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 27.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000 116.000 113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.000 87.000 340.000
Andre inntekter 1.000 0 8.000
Driftsinntekter 93.000 87.000 348.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.000 -17.000 -191.000
Avskrivning 0 0 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -47.000 -80.000
Driftskostnader -27.000 -64.000 -285.000
Driftsresultat 66.000 24.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -8.000
Finans 0 0 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -15.000 0 0
Årsresultat 51.000 19.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 157.000 115.000 110.000
Sum omløpsmidler 157.000 115.000 112.000
Sum eiendeler 157.000 115.000 112.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 61.000 42.000
Sum egenkapital 104.000 88.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 15.000 5.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 16.000 6.000
Utbytte -15.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 27.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000 116.000 113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 88.000 69.000
Likviditetsgrad 1 3 4.3 2.6
Likviditetsgrad 2 3 4.3 2.6
Soliditet 66.7 76.5 61.6
Resultatgrad 7 27.6 18.4
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 42.3 20.9 57.1
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex