Landmark Maskin AS
Juridisk navn:  Landmark Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53426533
Dyrhammar 15 Fax: 53426678
5440 Mosterhamn 5440 Mosterhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 978667732
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 6/25/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.35%
Resultat  
  
-126.72%
Egenkapital  
  
-4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 109.135.000 81.230.000 92.331.000 75.441.000 58.357.000
Resultat: -535.000 2.002.000 732.000 993.000 -1.095.000
Egenkapital: 8.208.000 8.552.000 7.169.000 6.480.000 5.491.000
Regnskap for  Landmark Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 109.135.000 81.230.000 92.331.000 75.441.000 58.357.000
Driftskostnader -104.313.000 -73.608.000 -87.986.000 -71.108.000 -56.941.000
Driftsresultat 4.821.000 7.622.000 4.345.000 4.333.000 1.416.000
Finansinntekter 48.000 0 76.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.404.000 -5.621.000 -3.689.000 -3.341.000 -2.513.000
Finans -5.356.000 -5.621.000 -3.613.000 -3.340.000 -2.511.000
Resultat før skatt -535.000 2.002.000 732.000 993.000 -1.095.000
Skattekostnad 191.000 -619.000 -43.000 -4.000 -1.000
Årsresultat -344.000 1.383.000 689.000 989.000 -1.096.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.391.000 65.968.000 58.883.000 47.484.000 44.945.000
Sum omløpsmidler 54.260.000 58.821.000 37.259.000 36.520.000 24.573.000
Sum eiendeler 127.651.000 124.789.000 96.142.000 84.004.000 69.518.000
Sum opptjent egenkapital 7.158.000 7.502.000 6.119.000 5.430.000 4.441.000
Sum egenkapital 8.208.000 8.552.000 7.169.000 6.480.000 5.491.000
Sum langsiktig gjeld 70.938.000 69.033.000 52.343.000 42.803.000 41.754.000
Sum kortsiktig gjeld 48.504.000 47.205.000 36.631.000 34.721.000 22.274.000
Sum gjeld og egenkapital 127.650.000 124.790.000 96.143.000 84.004.000 69.519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.214.000 79.917.000 91.138.000 75.199.000 56.750.000
Andre inntekter 921.000 1.313.000 1.193.000 241.000 1.606.000
Driftsinntekter 109.135.000 81.230.000 92.331.000 75.441.000 58.357.000
Varekostnad -36.051.000 -25.939.000 -38.188.000 -26.594.000 -16.551.000
Lønninger -37.008.000 -28.040.000 -27.565.000 -23.880.000 -21.968.000
Avskrivning -11.145.000 -8.866.000 -8.273.000 -6.568.000 -6.066.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.044.000 -15.260.000 -15.441.000 -14.680.000 -14.853.000
Driftskostnader -104.313.000 -73.608.000 -87.986.000 -71.108.000 -56.941.000
Driftsresultat 4.821.000 7.622.000 4.345.000 4.333.000 1.416.000
Finansinntekter 48.000 0 76.000 1.000 2.000
Finanskostnader -5.404.000 -5.621.000 -3.689.000 -3.341.000 -2.513.000
Finans -5.356.000 -5.621.000 -3.613.000 -3.340.000 -2.511.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -344.000 1.383.000 689.000 989.000 -1.096.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.508.000 5.593.000 5.678.000 5.436.000 5.505.000
Maskiner anlegg 3.919.000 3.234.000 1.391.000 1.054.000 416.000
Driftsløsøre 2.553.000 2.787.000 2.290.000 1.547.000 1.015.000
Sum varige driftsmidler 68.722.000 59.729.000 56.521.000 45.198.000 42.659.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.669.000 6.239.000 2.362.000 2.286.000 2.286.000
Sum anleggsmidler 73.391.000 65.968.000 58.883.000 47.484.000 44.945.000
Varebeholdning 26.653.000 24.375.000 3.871.000 3.307.000 2.902.000
Kundefordringer 24.583.000 29.989.000 17.942.000 18.149.000 5.784.000
Andre fordringer 2.898.000 3.458.000 15.446.000 14.466.000 13.394.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 999.000 0 598.000 2.494.000
Sum omløpsmidler 54.260.000 58.821.000 37.259.000 36.520.000 24.573.000
Sum eiendeler 127.651.000 124.789.000 96.142.000 84.004.000 69.518.000
Sum opptjent egenkapital 7.158.000 7.502.000 6.119.000 5.430.000 4.441.000
Sum egenkapital 8.208.000 8.552.000 7.169.000 6.480.000 5.491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.030.000 3.984.000 3.365.000 3.322.000 3.318.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.684.000 14.106.000 8.611.000 8.450.000 7.606.000
Sum langsiktig gjeld 70.938.000 69.033.000 52.343.000 42.803.000 41.754.000
Leverandørgjeld 23.070.000 17.979.000 16.843.000 19.243.000 7.318.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.867.000 3.891.000 5.424.000 2.614.000 3.171.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.884.000 11.229.000 5.752.000 4.414.000 4.179.000
Sum kortsiktig gjeld 48.504.000 47.205.000 36.631.000 34.721.000 22.274.000
Sum gjeld og egenkapital 127.650.000 124.790.000 96.143.000 84.004.000 69.519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.756.000 11.616.000 628.000 1.799.000 2.299.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.9 1.0 1.0
Soliditet 6.4 6.9 7.5 7.7 7.9
Resultatgrad 4.4 9.4 4.7 5.7 2.4
Rentedekningsgrad 0.9 1.4 1.2 1.3 0.6
Gjeldsgrad 14.6 13.6 12.4 12.0 11.7
Total kapitalrentabilitet 3.8 6.1 4.6 5.2 2.0
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex