Landmark Holding As
Juridisk navn:  Landmark Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40555752
Gjetaren 36 Gjetaren 36 Fax:
4324 Sandnes 4324 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 919300841
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/14/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accurat As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
294700%
Egenkapital  
  
12262.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 2.946.000 -1.000
Egenkapital: 2.967.000 24.000
Regnskap for  Landmark Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -2.000 -1.000
Driftsresultat -2.000 -1.000
Finansinntekter 2.948.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.948.000 0
Resultat før skatt 2.946.000 -1.000
Skattekostnad -2.000 0
Årsresultat 2.943.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.965.000 20.000
Sum omløpsmidler 25.000 9.000
Sum eiendeler 2.990.000 29.000
Sum opptjent egenkapital 2.943.000 -1.000
Sum egenkapital 2.967.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.990.000 29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -1.000
Driftskostnader -2.000 -1.000
Driftsresultat -2.000 -1.000
Finansinntekter 2.948.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.948.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.943.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.965.000 20.000
Sum anleggsmidler 2.965.000 20.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 18.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 9.000
Sum omløpsmidler 25.000 9.000
Sum eiendeler 2.990.000 29.000
Sum opptjent egenkapital 2.943.000 -1.000
Sum egenkapital 2.967.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.990.000 29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 3.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5
Soliditet 99.2 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 98.5 -3.3
Signatur
18.07.2017
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex