Landmark Eiendom AS
Juridisk navn:  Landmark Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38027185
Postboks 711 C/O Enge Regnskap As Tangen 76 Fax:
4666 Kristiansand S 4608 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 977365228
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/2/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.22%
Resultat  
  
-1.34%
Egenkapital  
  
-3.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 579.000 572.000 551.000 538.000 528.000
Resultat: 369.000 374.000 298.000 308.000 299.000
Egenkapital: 2.109.000 2.186.000 3.011.000 2.797.000 2.590.000
Regnskap for  Landmark Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 579.000 572.000 551.000 538.000 528.000
Driftskostnader -210.000 -206.000 -252.000 -225.000 -217.000
Driftsresultat 369.000 365.000 300.000 313.000 311.000
Finansinntekter 0 9.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -6.000 -13.000
Finans 0 9.000 -2.000 -6.000 -13.000
Resultat før skatt 369.000 374.000 298.000 308.000 299.000
Skattekostnad -96.000 -100.000 -84.000 -100.000 -81.000
Årsresultat 273.000 274.000 214.000 207.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.787.000 2.965.000 3.143.000 3.321.000 3.505.000
Sum omløpsmidler 1.000 9.000 87.000 245.000 1.000
Sum eiendeler 2.788.000 2.974.000 3.230.000 3.566.000 3.506.000
Sum opptjent egenkapital 2.009.000 2.086.000 2.911.000 2.697.000 2.490.000
Sum egenkapital 2.109.000 2.186.000 3.011.000 2.797.000 2.590.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 364.000 686.000
Sum kortsiktig gjeld 680.000 789.000 218.000 405.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.789.000 2.975.000 3.229.000 3.566.000 3.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 579.000 572.000 551.000 538.000 528.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 579.000 572.000 551.000 538.000 528.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -187.000 -187.000 -187.000 -187.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -19.000 -65.000 -38.000 -30.000
Driftskostnader -210.000 -206.000 -252.000 -225.000 -217.000
Driftsresultat 369.000 365.000 300.000 313.000 311.000
Finansinntekter 0 9.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -6.000 -13.000
Finans 0 9.000 -2.000 -6.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -350.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 273.000 274.000 214.000 207.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 243.000 234.000 225.000 215.000 213.000
Fast eiendom 2.545.000 2.732.000 2.919.000 3.106.000 3.293.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.545.000 2.732.000 2.919.000 3.106.000 3.293.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.787.000 2.965.000 3.143.000 3.321.000 3.505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 83.000 65.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 9.000 3.000 180.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 9.000 87.000 245.000 1.000
Sum eiendeler 2.788.000 2.974.000 3.230.000 3.566.000 3.506.000
Sum opptjent egenkapital 2.009.000 2.086.000 2.911.000 2.697.000 2.490.000
Sum egenkapital 2.109.000 2.186.000 3.011.000 2.797.000 2.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 364.000 686.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 105.000 109.000 94.000 102.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 142.000 140.000 125.000 130.000 128.000
Utbytte -350.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 40.000 0 172.000 0
Sum kortsiktig gjeld 680.000 789.000 218.000 405.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.789.000 2.975.000 3.229.000 3.566.000 3.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -679.000 -780.000 -131.000 -160.000 -230.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.4 0.6 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 0.7 0.1
Soliditet 75.6 73.5 93.2 78.4 73.9
Resultatgrad 63.7 63.8 54.4 58.2 58.9
Rentedekningsgrad 1 52.2 23.9
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.1 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.2 12.6 9.3 8.8 8.9
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex