Landmark Blue As
Juridisk navn:  Landmark Blue As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90539470
Nordre Gate 25 Nordre Gate 25 Fax:
0551 Oslo 551 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912074684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/4/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.86%
Resultat  
  
-20.69%
Egenkapital  
  
44.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.977.000 2.100.000 1.917.000 1.713.000 1.474.000
Resultat: 529.000 667.000 242.000 194.000 -117.000
Egenkapital: 1.321.000 917.000 412.000 235.000 66.000
Regnskap for  Landmark Blue As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.977.000 2.100.000 1.917.000 1.713.000 1.474.000
Driftskostnader -1.443.000 -1.425.000 -1.674.000 -1.516.000 -1.592.000
Driftsresultat 534.000 675.000 243.000 196.000 -118.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -8.000 -3.000 -3.000 -1.000
Finans -4.000 -8.000 -2.000 -2.000 1.000
Resultat før skatt 529.000 667.000 242.000 194.000 -117.000
Skattekostnad -125.000 -162.000 -64.000 -25.000 0
Årsresultat 405.000 505.000 177.000 169.000 -117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.852.000 1.494.000 891.000 575.000 399.000
Sum eiendeler 1.862.000 1.504.000 901.000 575.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 1.257.000 853.000 348.000 171.000 2.000
Sum egenkapital 1.321.000 917.000 412.000 235.000 66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 541.000 587.000 489.000 340.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 1.862.000 1.504.000 901.000 575.000 399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.977.000 2.100.000 1.917.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 1.713.000 1.474.000
Driftsinntekter 1.977.000 2.100.000 1.917.000 1.713.000 1.474.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.268.000 -1.107.000 -1.256.000 -1.188.000 -1.402.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -318.000 -418.000 -328.000 -190.000
Driftskostnader -1.443.000 -1.425.000 -1.674.000 -1.516.000 -1.592.000
Driftsresultat 534.000 675.000 243.000 196.000 -118.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -8.000 -3.000 -3.000 -1.000
Finans -4.000 -8.000 -2.000 -2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 405.000 505.000 177.000 169.000 -117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 16.000 204.000 155.000 159.000
Andre fordringer 1.616.000 1.260.000 588.000 255.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 236.000 218.000 99.000 165.000 168.000
Sum omløpsmidler 1.852.000 1.494.000 891.000 575.000 399.000
Sum eiendeler 1.862.000 1.504.000 901.000 575.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 1.257.000 853.000 348.000 171.000 2.000
Sum egenkapital 1.321.000 917.000 412.000 235.000 66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 -11.000 21.000 14.000 9.000
Betalbar skatt 125.000 192.000 64.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 278.000 292.000 289.000 191.000 193.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 114.000 114.000 110.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 541.000 587.000 489.000 340.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 1.862.000 1.504.000 901.000 575.000 399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.311.000 907.000 402.000 235.000 66.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.5 1.8 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 3.4 2.5 1.8 1.7 1.2
Soliditet 70.9 6 45.7 40.9 16.5
Resultatgrad 2 32.1 12.7 11.4 -8.0
Rentedekningsgrad 133.5 84.4 8 65.7 -116.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 1.2 1.4 5.0
Total kapitalrentabilitet 28.7 44.9 27.1 34.3 -29.1
Signatur
31.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex