Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbrukstjenester Trondheim Og Omegn Sa
Juridisk navn:  Landbrukstjenester Trondheim Og Omegn Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73900856
Vestre Rosten 78 Vestre Rosten 78 Fax: 73913060
7075 Tiller 7075 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 971574968
Aksjekapital: 29.000 NOK
Antall ansatte: 170
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Trio Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.38%
Resultat  
  
270.45%
Egenkapital  
  
20.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.885.000 5.109.000 4.777.000 4.583.000 5.635.000
Resultat: 163.000 44.000 21.000 34.000 119.000
Egenkapital: 719.000 599.000 571.000 561.000 544.000
Regnskap for  Landbrukstjenester Trondheim Og Omegn Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.885.000 5.109.000 4.777.000 4.583.000 5.635.000
Driftskostnader -4.725.000 -5.069.000 -4.767.000 -4.589.000 -5.520.000
Driftsresultat 160.000 40.000 10.000 -7.000 116.000
Finansinntekter 2.000 4.000 11.000 41.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 4.000 11.000 41.000 3.000
Resultat før skatt 163.000 44.000 21.000 34.000 119.000
Skattekostnad -43.000 -16.000 -11.000 -17.000 -36.000
Årsresultat 120.000 28.000 10.000 17.000 83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 28.000 43.000 53.000 74.000
Sum omløpsmidler 1.973.000 2.359.000 2.096.000 1.991.000 2.267.000
Sum eiendeler 1.979.000 2.387.000 2.139.000 2.044.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 570.000 542.000 532.000 515.000
Sum egenkapital 719.000 599.000 571.000 561.000 544.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 1.788.000 1.569.000 1.484.000 1.797.000
Sum gjeld og egenkapital 1.979.000 2.387.000 2.140.000 2.045.000 2.341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.399.000 4.764.000 4.417.000 4.219.000 5.284.000
Andre inntekter 486.000 345.000 361.000 364.000 351.000
Driftsinntekter 4.885.000 5.109.000 4.777.000 4.583.000 5.635.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.137.000 -4.451.000 -4.199.000 -3.966.000 -4.927.000
Avskrivning 0 0 0 -4.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -588.000 -618.000 -568.000 -619.000 -583.000
Driftskostnader -4.725.000 -5.069.000 -4.767.000 -4.589.000 -5.520.000
Driftsresultat 160.000 40.000 10.000 -7.000 116.000
Finansinntekter 2.000 4.000 11.000 41.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 4.000 11.000 41.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 120.000 28.000 10.000 17.000 83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 28.000 43.000 53.000 70.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 28.000 43.000 53.000 74.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 790.000 959.000 819.000 895.000 709.000
Andre fordringer 38.000 38.000 35.000 41.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.145.000 1.362.000 1.243.000 1.056.000 1.500.000
Sum omløpsmidler 1.973.000 2.359.000 2.096.000 1.991.000 2.267.000
Sum eiendeler 1.979.000 2.387.000 2.139.000 2.044.000 2.341.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 570.000 542.000 532.000 515.000
Sum egenkapital 719.000 599.000 571.000 561.000 544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 93.000 88.000 86.000 82.000
Betalbar skatt 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 683.000 658.000 607.000 675.000 906.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 517.000 1.036.000 872.000 722.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 1.788.000 1.569.000 1.484.000 1.797.000
Sum gjeld og egenkapital 1.979.000 2.387.000 2.140.000 2.045.000 2.341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 713.000 571.000 527.000 507.000 470.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.3 1.4 1.3
Soliditet 36.3 25.1 26.7 27.4 23.2
Resultatgrad 3.3 0.8 0.2 -0.2 2.1
Rentedekningsgrad 120.0
Gjeldsgrad 1.8 3 2.7 2.6 3.3
Total kapitalrentabilitet 8.2 1.8 1 1.7 5.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex