Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbruk & Biogass As
Juridisk navn:  Landbruk & Biogass As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bureiservegen 40 Hasselvegen 1 Fax:
2435 Braskereidfoss 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 915929052
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
918%
Egenkapital  
  
125.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 51.000 0 0 0 15.000
Resultat: 409.000 -50.000 -50.000 -55.000 -1.000
Egenkapital: 640.000 284.000 335.000 384.000 439.000
Regnskap for  Landbruk & Biogass As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 51.000 0 0 0 15.000
Driftskostnader 359.000 -50.000 -50.000 -55.000 -16.000
Driftsresultat 409.000 -50.000 -50.000 -55.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 409.000 -50.000 -50.000 -55.000 -1.000
Skattekostnad -54.000 0 0 0 0
Årsresultat 356.000 -50.000 -50.000 -55.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 255.000 300.000 345.000 390.000 435.000
Sum omløpsmidler 500.000 0 0 0 4.000
Sum eiendeler 755.000 300.000 345.000 390.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 -156.000 -105.000 -56.000 -1.000
Sum egenkapital 640.000 284.000 335.000 384.000 439.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 16.000 10.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 755.000 300.000 345.000 390.000 439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 0 0 0 15.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 51.000 0 0 0 15.000
Varekostnad -75.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -5.000 -5.000 -10.000 -1.000
Driftskostnader 359.000 -50.000 -50.000 -55.000 -16.000
Driftsresultat 409.000 -50.000 -50.000 -55.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 356.000 -50.000 -50.000 -55.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 255.000 300.000 345.000 390.000 435.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 255.000 300.000 345.000 390.000 435.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 255.000 300.000 345.000 390.000 435.000
Varebeholdning 494.000 0 0 0 0
Kundefordringer -2.000 0 0 0 4.000
Andre fordringer 8.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 500.000 0 0 0 4.000
Sum eiendeler 755.000 300.000 345.000 390.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 -156.000 -105.000 -56.000 -1.000
Sum egenkapital 640.000 284.000 335.000 384.000 439.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 61.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 26.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 10.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 16.000 10.000 6.000 0
Sum gjeld og egenkapital 755.000 300.000 345.000 390.000 439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 413.000 -16.000 -10.000 -6.000 4.000
Likviditetsgrad 1 5.7 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0 0.0
Soliditet 84.8 94.7 97.1 98.5 100.0
Resultatgrad 8 -6.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 54.2 -16.7 -14.5 -14.1 -0.2
Signatur
18.09.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.09.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex