Lampeland Bakeri Og Konditori AS
Juridisk navn:  Lampeland Bakeri Og Konditori AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32733145
Dyrmyrgata 5 Dyrmyrgata 5 Fax: 32730474
3611 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 913712005
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 2/1/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.2%
Resultat  
  
392.57%
Egenkapital  
  
208.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.108.000 28.440.000 28.445.000 29.034.000 32.107.000
Resultat: 1.574.000 -538.000 108.000 -1.643.000 -590.000
Egenkapital: 816.000 -754.000 -438.000 -805.000 763.000
Regnskap for  Lampeland Bakeri Og Konditori AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.108.000 28.440.000 28.445.000 29.034.000 32.107.000
Driftskostnader -24.500.000 -28.922.000 -28.322.000 -30.625.000 -32.590.000
Driftsresultat 1.608.000 -482.000 123.000 -1.591.000 -483.000
Finansinntekter 65.000 58.000 60.000 11.000 11.000
Finanskostnader -99.000 -114.000 -75.000 -63.000 -118.000
Finans -34.000 -56.000 -15.000 -52.000 -107.000
Resultat før skatt 1.574.000 -538.000 108.000 -1.643.000 -590.000
Skattekostnad -3.000 51.000 62.000 -29.000 154.000
Årsresultat 1.570.000 -487.000 170.000 -1.672.000 -436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.306.000 1.341.000 1.433.000 1.440.000 2.488.000
Sum omløpsmidler 2.703.000 1.602.000 2.024.000 1.876.000 2.789.000
Sum eiendeler 4.009.000 2.943.000 3.457.000 3.316.000 5.277.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 -898.000 -583.000 -949.000 618.000
Sum egenkapital 816.000 -754.000 -438.000 -805.000 763.000
Sum langsiktig gjeld 743.000 743.000 916.000 906.000 906.000
Sum kortsiktig gjeld 2.450.000 2.954.000 2.980.000 3.215.000 3.609.000
Sum gjeld og egenkapital 4.009.000 2.943.000 3.457.000 3.316.000 5.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.075.000 28.440.000 28.445.000 29.026.000 32.107.000
Andre inntekter 34.000 0 0 8.000 0
Driftsinntekter 26.108.000 28.440.000 28.445.000 29.034.000 32.107.000
Varekostnad -10.687.000 -12.782.000 -12.490.000 -12.620.000 -13.895.000
Lønninger -10.242.000 -12.187.000 -12.258.000 -12.872.000 -13.841.000
Avskrivning -215.000 -224.000 -175.000 -249.000 -297.000
Nedskrivning 0 -10.000 0 -1.054.000 0
Andre driftskostnader -3.356.000 -3.719.000 -3.399.000 -3.830.000 -4.557.000
Driftskostnader -24.500.000 -28.922.000 -28.322.000 -30.625.000 -32.590.000
Driftsresultat 1.608.000 -482.000 123.000 -1.591.000 -483.000
Finansinntekter 65.000 58.000 60.000 11.000 11.000
Finanskostnader -99.000 -114.000 -75.000 -63.000 -118.000
Finans -34.000 -56.000 -15.000 -52.000 -107.000
Konsernbidrag 0 171.000 197.000 104.000 435.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.570.000 -487.000 170.000 -1.672.000 -436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 63.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 119.000 58.000 62.000 79.000
Driftsløsøre 287.000 455.000 630.000 568.000 1.832.000
Sum varige driftsmidler 287.000 574.000 688.000 630.000 1.911.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.019.000 767.000 745.000 810.000 514.000
Sum anleggsmidler 1.306.000 1.341.000 1.433.000 1.440.000 2.488.000
Varebeholdning 219.000 242.000 265.000 343.000 397.000
Kundefordringer 752.000 726.000 787.000 963.000 1.003.000
Andre fordringer 88.000 115.000 161.000 52.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.643.000 297.000 552.000 379.000 699.000
Sum omløpsmidler 2.703.000 1.602.000 2.024.000 1.876.000 2.789.000
Sum eiendeler 4.009.000 2.943.000 3.457.000 3.316.000 5.277.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 -898.000 -583.000 -949.000 618.000
Sum egenkapital 816.000 -754.000 -438.000 -805.000 763.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 304.000 0 263.000 0
Sum langsiktig gjeld 743.000 743.000 916.000 906.000 906.000
Leverandørgjeld 766.000 513.000 681.000 712.000 1.106.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 758.000 842.000 1.000.000 973.000 1.033.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 922.000 1.295.000 1.298.000 1.267.000 1.470.000
Sum kortsiktig gjeld 2.450.000 2.954.000 2.980.000 3.215.000 3.609.000
Sum gjeld og egenkapital 4.009.000 2.943.000 3.457.000 3.316.000 5.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 253.000 -1.352.000 -956.000 -1.339.000 -820.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5 0.7 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1 0.5 0.6 0.5 0.7
Soliditet 20.4 -25.6 -12.7 -24.3 14.5
Resultatgrad 6.2 -1.7 0.4 -5.5 -1.5
Rentedekningsgrad 16.2 -4.2 1.6 -25.3 -4.0
Gjeldsgrad 3.9 -4.9 -8.9 -5.1 5.9
Total kapitalrentabilitet 41.7 -14.4 5.3 -47.6 -8.9
Signatur
24.08.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex