Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laminathuset Combi Craft AS
Juridisk navn:  Laminathuset Combi Craft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33155700
Karen Sogns Vei 51 Karen Sogns Vei 51 Fax: 33155701
3275 Svarstad 3275 Svarstad
Fylke: Kommune:
Vestfold Lardal
Org.nr: 819680752
Aksjekapital: 2.910.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/5/1970
Foretakstype: AS
Tidligere navn: combi craft as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.87%
Resultat  
  
-40.14%
Egenkapital  
  
-32.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.045.000 20.628.000 21.845.000 21.667.000 23.789.000
Resultat: 753.000 1.258.000 1.686.000 -683.000 218.000
Egenkapital: 5.045.000 7.463.000 6.514.000 4.773.000 2.912.000
Regnskap for  Laminathuset Combi Craft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.045.000 20.628.000 21.845.000 21.667.000 23.789.000
Driftskostnader -21.245.000 -19.290.000 -20.150.000 -22.226.000 -23.502.000
Driftsresultat 800.000 1.339.000 1.696.000 -558.000 287.000
Finansinntekter 89.000 81.000 72.000 100.000 104.000
Finanskostnader -136.000 -162.000 -82.000 -224.000 -174.000
Finans -47.000 -81.000 -10.000 -124.000 -70.000
Resultat før skatt 753.000 1.258.000 1.686.000 -683.000 218.000
Skattekostnad -181.000 -309.000 -123.000 136.000 -61.000
Årsresultat 572.000 949.000 1.563.000 -546.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.173.000 1.622.000 1.283.000 1.377.000 1.492.000
Sum omløpsmidler 6.820.000 8.911.000 7.428.000 7.272.000 5.341.000
Sum eiendeler 8.993.000 10.533.000 8.711.000 8.649.000 6.833.000
Sum opptjent egenkapital 2.135.000 1.563.000 614.000 -1.127.000 12.000
Sum egenkapital 5.045.000 7.463.000 6.514.000 4.773.000 2.912.000
Sum langsiktig gjeld 1.459.000 1.047.000 353.000 128.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 2.489.000 2.023.000 1.844.000 3.749.000 3.834.000
Sum gjeld og egenkapital 8.993.000 10.533.000 8.711.000 8.650.000 6.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.045.000 20.628.000 21.810.000 21.635.000 23.726.000
Andre inntekter 0 0 35.000 33.000 63.000
Driftsinntekter 22.045.000 20.628.000 21.845.000 21.667.000 23.789.000
Varekostnad -12.776.000 -11.554.000 -11.973.000 -13.019.000 -14.967.000
Lønninger -5.293.000 -4.936.000 -5.144.000 -5.469.000 -5.024.000
Avskrivning -548.000 -414.000 -359.000 -445.000 -397.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.628.000 -2.386.000 -2.674.000 -3.293.000 -3.114.000
Driftskostnader -21.245.000 -19.290.000 -20.150.000 -22.226.000 -23.502.000
Driftsresultat 800.000 1.339.000 1.696.000 -558.000 287.000
Finansinntekter 89.000 81.000 72.000 100.000 104.000
Finanskostnader -136.000 -162.000 -82.000 -224.000 -174.000
Finans -47.000 -81.000 -10.000 -124.000 -70.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 572.000 949.000 1.563.000 -546.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 3.000 19.000 36.000 53.000
Sum Immatrielle midler 149.000 156.000 396.000 597.000 563.000
Fast eiendom 53.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.972.000 1.426.000 827.000 679.000 680.000
Sum varige driftsmidler 2.024.000 1.466.000 887.000 759.000 780.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 21.000 150.000
Sum anleggsmidler 2.173.000 1.622.000 1.283.000 1.377.000 1.492.000
Varebeholdning 3.893.000 3.152.000 2.958.000 2.967.000 2.600.000
Kundefordringer 2.269.000 2.504.000 3.458.000 2.905.000 1.781.000
Andre fordringer 197.000 117.000 359.000 526.000 458.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 461.000 999.000 653.000 874.000 503.000
Sum omløpsmidler 6.820.000 8.911.000 7.428.000 7.272.000 5.341.000
Sum eiendeler 8.993.000 10.533.000 8.711.000 8.649.000 6.833.000
Sum opptjent egenkapital 2.135.000 1.563.000 614.000 -1.127.000 12.000
Sum egenkapital 5.045.000 7.463.000 6.514.000 4.773.000 2.912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 138.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.459.000 1.047.000 353.000 128.000 88.000
Leverandørgjeld 633.000 807.000 853.000 1.593.000 534.000
Betalbar skatt 176.000 85.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 890.000 850.000 778.000 541.000 759.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 652.000 281.000 213.000 1.614.000 2.541.000
Sum kortsiktig gjeld 2.489.000 2.023.000 1.844.000 3.749.000 3.834.000
Sum gjeld og egenkapital 8.993.000 10.533.000 8.711.000 8.650.000 6.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.331.000 6.888.000 5.584.000 3.523.000 1.507.000
Likviditetsgrad 1 2.7 4.4 4 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 2.8 2.4 1.2 0.8
Soliditet 56.1 70.9 74.8 55.2 42.6
Resultatgrad 3.6 6.5 7.8 -2.6 1.2
Rentedekningsgrad 5.9 8.3 20.7 -2.0 2.2
Gjeldsgrad 0.8 0.4 0.3 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 13.5 20.3 -5.3 5.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex