Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Verktøy Engros AS
Juridisk navn:  Laksevåg Verktøy Engros AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56112235
Trollhaugmyra 8 Trollhaugmyra 8 Fax: 55346420
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 882022412
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/7/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.81%
Resultat  
  
132.71%
Egenkapital  
  
5.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.443.000 2.898.000 2.351.000 2.659.000 2.771.000
Resultat: 35.000 -107.000 -122.000 -88.000 -131.000
Egenkapital: 629.000 594.000 701.000 823.000 912.000
Regnskap for  Laksevåg Verktøy Engros AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.443.000 2.898.000 2.351.000 2.659.000 2.771.000
Driftskostnader -3.378.000 -2.999.000 -2.473.000 -2.737.000 -2.887.000
Driftsresultat 65.000 -101.000 -121.000 -79.000 -116.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -31.000 -9.000 -4.000 -12.000 -18.000
Finans -30.000 -6.000 -1.000 -10.000 -15.000
Resultat før skatt 35.000 -107.000 -122.000 -88.000 -131.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 -107.000 -122.000 -88.000 -131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 28.000 33.000 38.000 43.000
Sum omløpsmidler 1.242.000 1.063.000 1.209.000 1.217.000 1.351.000
Sum eiendeler 1.268.000 1.091.000 1.242.000 1.255.000 1.394.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -56.000 51.000 173.000 262.000
Sum egenkapital 629.000 594.000 701.000 823.000 912.000
Sum langsiktig gjeld 188.000 0 0 33.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 497.000 541.000 398.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.268.000 1.091.000 1.242.000 1.254.000 1.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.443.000 2.898.000 2.351.000 2.659.000 2.771.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.443.000 2.898.000 2.351.000 2.659.000 2.771.000
Varekostnad -2.310.000 -1.956.000 -1.487.000 -1.706.000 -1.714.000
Lønninger -480.000 -481.000 -482.000 -492.000 -559.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -588.000 -562.000 -504.000 -539.000 -614.000
Driftskostnader -3.378.000 -2.999.000 -2.473.000 -2.737.000 -2.887.000
Driftsresultat 65.000 -101.000 -121.000 -79.000 -116.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Finanskostnader -31.000 -9.000 -4.000 -12.000 -18.000
Finans -30.000 -6.000 -1.000 -10.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 -107.000 -122.000 -88.000 -131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 28.000 33.000 38.000 43.000
Sum anleggsmidler 26.000 28.000 33.000 38.000 43.000
Varebeholdning 880.000 914.000 920.000 972.000 1.085.000
Kundefordringer 345.000 266.000 223.000 156.000 222.000
Andre fordringer 2.000 1.000 0 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 0 67.000 83.000 44.000
Sum omløpsmidler 1.242.000 1.063.000 1.209.000 1.217.000 1.351.000
Sum eiendeler 1.268.000 1.091.000 1.242.000 1.255.000 1.394.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -56.000 51.000 173.000 262.000
Sum egenkapital 629.000 594.000 701.000 823.000 912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 188.000 0 0 33.000 128.000
Leverandørgjeld 191.000 247.000 313.000 186.000 137.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000 103.000 92.000 75.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 144.000 148.000 136.000 137.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 497.000 541.000 398.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.268.000 1.091.000 1.242.000 1.254.000 1.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 791.000 566.000 668.000 819.000 997.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.1 2.2 3.1 3.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.3 0.5 0.6 0.8
Soliditet 49.6 54.4 56.4 65.6 65.4
Resultatgrad 1.9 -3.5 -5.1 -4.2
Rentedekningsgrad 2.1 -11.2 -30.3 -6.6 -6.3
Gjeldsgrad 1 0.8 0.8 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.2 -9.5 -6.1 -8.1
Signatur
02.05.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
02.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex