Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Vaktmestertjenester As
Juridisk navn:  Laksevåg Vaktmestertjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Voldene 2 Voldene 2 Fax:
5162 Laksevåg 5162 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919461020
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tertnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
160.66%
Resultat  
  
-193.22%
Egenkapital  
  
-74.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 318.000 122.000
Resultat: -55.000 59.000
Egenkapital: 19.000 75.000
Regnskap for  Laksevåg Vaktmestertjenester As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 318.000 122.000
Driftskostnader -372.000 -63.000
Driftsresultat -55.000 59.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -55.000 59.000
Skattekostnad -1.000 -14.000
Årsresultat -56.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 92.000 105.000
Sum eiendeler 92.000 105.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 45.000
Sum egenkapital 19.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 92.000 105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 318.000 122.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 318.000 122.000
Varekostnad -60.000 0
Lønninger -172.000 -33.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -30.000
Driftskostnader -372.000 -63.000
Driftsresultat -55.000 59.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -56.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 15.000 87.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 77.000 18.000
Sum omløpsmidler 92.000 105.000
Sum eiendeler 92.000 105.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 45.000
Sum egenkapital 19.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 12.000 5.000
Betalbar skatt 1.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 8.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 73.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 92.000 105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 75.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.5
Likviditetsgrad 2 1.3 3.5
Soliditet 20.7 71.4
Resultatgrad -17.3 48.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.8 0.4
Total kapitalrentabilitet -59.8 56.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex