Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Utleie Og Service As
Juridisk navn:  Laksevåg Utleie Og Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Att: Xhevdet Krasniqi Riplegården 30 Att: Xhevdet Krasniqi Riplegården 30 Fax:
5161 Laksevåg 5161 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918801812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tertnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
226.19%
Resultat  
  
71.43%
Egenkapital  
  
-89.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 411.000 126.000
Resultat: -42.000 -147.000
Egenkapital: -89.000 -47.000
Regnskap for  Laksevåg Utleie Og Service As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 411.000 126.000
Driftskostnader -410.000 -234.000
Driftsresultat 1.000 -107.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -43.000 -40.000
Finans -43.000 -40.000
Resultat før skatt -42.000 -147.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -42.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.564.000 4.839.000
Sum omløpsmidler 93.000 257.000
Sum eiendeler 4.657.000 5.096.000
Sum opptjent egenkapital -189.000 -147.000
Sum egenkapital -89.000 -47.000
Sum langsiktig gjeld 4.717.000 5.100.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 4.658.000 5.095.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 5.000
Andre inntekter 411.000 121.000
Driftsinntekter 411.000 126.000
Varekostnad -49.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -274.000 -183.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -51.000
Driftskostnader -410.000 -234.000
Driftsresultat 1.000 -107.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -43.000 -40.000
Finans -43.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -42.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.243.000 4.426.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 321.000 413.000
Sum varige driftsmidler 4.564.000 4.839.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.564.000 4.839.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 75.000 41.000
Andre fordringer 7.000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 11.000 212.000
Sum omløpsmidler 93.000 257.000
Sum eiendeler 4.657.000 5.096.000
Sum opptjent egenkapital -189.000 -147.000
Sum egenkapital -89.000 -47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.717.000 5.100.000
Leverandørgjeld 0 11.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 4.658.000 5.095.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 215.000
Likviditetsgrad 1 3.1 6.1
Likviditetsgrad 2 3.1 6.1
Soliditet -1.9 -0.9
Resultatgrad 0.2 -84.9
Rentedekningsgrad 0 -2.7
Gjeldsgrad -53.3 -109.4
Total kapitalrentabilitet 0 -2.1
Signatur
16.06.2017
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex