Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Tomteselskap AS
Juridisk navn:  Laksevåg Tomteselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55550750
C. Sundts Gate 51 C. Sundts Gate 51 Fax:
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986219439
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/12/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
89.29%
Egenkapital  
  
56.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -27.000 -252.000 -583.000 -436.000 -25.000
Egenkapital: -327.000 -749.000 -498.000 85.000 521.000
Regnskap for  Laksevåg Tomteselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -55.000 -57.000 -57.000 -436.000 -25.000
Driftsresultat -55.000 -57.000 -57.000 -436.000 -25.000
Finansinntekter 236.000 97.000 62.000 0 0
Finanskostnader -208.000 -292.000 -588.000 0 0
Finans 28.000 -195.000 -526.000 0 0
Resultat før skatt -27.000 -252.000 -583.000 -436.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -252.000 -583.000 -436.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.919.000 8.006.000 8.101.000 0 0
Sum omløpsmidler 264.000 140.000 157.000 89.000 526.000
Sum eiendeler 8.183.000 8.146.000 8.258.000 89.000 526.000
Sum opptjent egenkapital -527.000 -849.000 -598.000 -15.000 0
Sum egenkapital -327.000 -749.000 -498.000 85.000 521.000
Sum langsiktig gjeld 8.493.000 8.564.000 8.472.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 332.000 284.000 4.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 8.182.000 8.147.000 8.258.000 89.000 526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -414.000 5.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -57.000 357.000 -441.000 -25.000
Driftskostnader -55.000 -57.000 -57.000 -436.000 -25.000
Driftsresultat -55.000 -57.000 -57.000 -436.000 -25.000
Finansinntekter 236.000 97.000 62.000 0 0
Finanskostnader -208.000 -292.000 -588.000 0 0
Finans 28.000 -195.000 -526.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -252.000 -583.000 -436.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.919.000 8.006.000 8.101.000 0 0
Sum anleggsmidler 7.919.000 8.006.000 8.101.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 164.000 92.000 56.000 0 417.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 48.000 102.000 89.000 109.000
Sum omløpsmidler 264.000 140.000 157.000 89.000 526.000
Sum eiendeler 8.183.000 8.146.000 8.258.000 89.000 526.000
Sum opptjent egenkapital -527.000 -849.000 -598.000 -15.000 0
Sum egenkapital -327.000 -749.000 -498.000 85.000 521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.493.000 8.564.000 8.472.000 0 0
Leverandørgjeld 10.000 17.000 23.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 315.000 261.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 332.000 284.000 4.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 8.182.000 8.147.000 8.258.000 89.000 526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 248.000 -192.000 -127.000 85.000 521.000
Likviditetsgrad 1 16.5 0.4 0.6 22.3 105.2
Likviditetsgrad 2 16.5 0.4 0.6 22.3 105.3
Soliditet -9.2 95.5 99.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad -11.9 -17.6 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 0.5 0.1 -489.9 -4.8
Signatur
26.08.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex