Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Sanitetsforening
Juridisk navn:  Laksevåg Sanitetsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95833910
C/O Kristian Bubandt Nedbergeveien 18 Nedbergeveien 18 Fax:
5178 Loddefjord 5178 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992880910
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/15/1949
Foretakstype: FLI
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Hovden Revisjon & Regnskap Kari Hovd
Utvikling:
Omsetning  
  
2.49%
Resultat  
  
-41.41%
Egenkapital  
  
4.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.809.000 1.765.000 1.719.000 1.684.000 1.416.000
Resultat: 208.000 355.000 391.000 269.000 448.000
Egenkapital: 3.554.000 3.413.000 3.169.000 2.922.000 2.732.000
Regnskap for  Laksevåg Sanitetsforening
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.809.000 1.765.000 1.719.000 1.684.000 1.416.000
Driftskostnader -1.619.000 -1.426.000 -1.338.000 -1.436.000 -987.000
Driftsresultat 189.000 339.000 380.000 248.000 430.000
Finansinntekter 22.000 16.000 11.000 21.000 19.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 20.000 16.000 11.000 21.000 19.000
Resultat før skatt 208.000 355.000 391.000 269.000 448.000
Skattekostnad -67.000 -112.000 -143.000 -79.000 -128.000
Årsresultat 142.000 243.000 247.000 190.000 320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.444.000 1.494.000 1.545.000 1.595.000 1.646.000
Sum omløpsmidler 2.524.000 2.334.000 2.532.000 2.363.000 2.129.000
Sum eiendeler 3.968.000 3.828.000 4.077.000 3.958.000 3.775.000
Sum opptjent egenkapital 1.554.000 1.413.000 1.169.000 922.000 732.000
Sum egenkapital 3.554.000 3.413.000 3.169.000 2.922.000 2.732.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 38.000 38.000 38.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 378.000 869.000 998.000 1.010.000
Sum gjeld og egenkapital 3.968.000 3.829.000 4.076.000 3.958.000 3.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.806.000 1.765.000 1.719.000 1.684.000 1.416.000
Driftsinntekter 1.809.000 1.765.000 1.719.000 1.684.000 1.416.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -119.000 -117.000 -118.000 -126.000 -163.000
Avskrivning -50.000 -50.000 -50.000 -51.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.450.000 -1.259.000 -1.170.000 -1.254.000 -773.000
Driftskostnader -1.619.000 -1.426.000 -1.338.000 -1.436.000 -987.000
Driftsresultat 189.000 339.000 380.000 248.000 430.000
Finansinntekter 22.000 16.000 11.000 21.000 19.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 20.000 16.000 11.000 21.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 142.000 243.000 247.000 190.000 320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.444.000 1.494.000 1.545.000 1.595.000 1.646.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.444.000 1.494.000 1.545.000 1.595.000 1.646.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.444.000 1.494.000 1.545.000 1.595.000 1.646.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 23.000 598.000 526.000 33.000
Andre fordringer 97.000 105.000 45.000 110.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.420.000 2.205.000 1.889.000 1.726.000 2.075.000
Sum omløpsmidler 2.524.000 2.334.000 2.532.000 2.363.000 2.129.000
Sum eiendeler 3.968.000 3.828.000 4.077.000 3.958.000 3.775.000
Sum opptjent egenkapital 1.554.000 1.413.000 1.169.000 922.000 732.000
Sum egenkapital 3.554.000 3.413.000 3.169.000 2.922.000 2.732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.000 38.000 38.000 38.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.000 38.000 38.000 38.000 33.000
Leverandørgjeld 281.000 238.000 256.000 478.000 93.000
Betalbar skatt 68.000 112.000 123.000 65.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 16.000 54.000 26.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 12.000 436.000 430.000 705.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 378.000 869.000 998.000 1.010.000
Sum gjeld og egenkapital 3.968.000 3.829.000 4.076.000 3.958.000 3.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.147.000 1.956.000 1.663.000 1.365.000 1.119.000
Likviditetsgrad 1 6.7 6.2 2.9 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 6.7 6.2 2.9 2.4 2.2
Soliditet 89.6 89.1 77.7 73.8 72.4
Resultatgrad 10.4 19.2 22.1 14.7 30.4
Rentedekningsgrad 94.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 5.3 9.3 9.6 6.8 11.9
Signatur
22.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR
BUBANDT KRISTIAN AAGE
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex