Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Rør & Sanitær AS
Juridisk navn:  Laksevåg Rør & Sanitær AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55347760
Kringsjåveien 119 Kringsjåveien 119 Fax: 55341819
5163 Laksevåg 5163 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 934268598
Aksjekapital: 120.480 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/3/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.35%
Resultat  
  
3.79%
Egenkapital  
  
-7.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.554.000 9.564.000 11.007.000 11.866.000 12.362.000
Resultat: 685.000 660.000 889.000 1.617.000 1.707.000
Egenkapital: 1.637.000 1.775.000 2.003.000 1.941.000 1.724.000
Regnskap for  Laksevåg Rør & Sanitær AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.554.000 9.564.000 11.007.000 11.866.000 12.362.000
Driftskostnader -9.867.000 -8.768.000 -10.241.000 -10.269.000 -10.677.000
Driftsresultat 687.000 797.000 766.000 1.596.000 1.685.000
Finansinntekter 16.000 16.000 146.000 23.000 23.000
Finanskostnader -18.000 -153.000 -23.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -137.000 123.000 22.000 22.000
Resultat før skatt 685.000 660.000 889.000 1.617.000 1.707.000
Skattekostnad -119.000 -183.000 -183.000 -460.000 -473.000
Årsresultat 566.000 478.000 706.000 1.157.000 1.234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 318.000 138.000 204.000 309.000 324.000
Sum omløpsmidler 3.820.000 4.035.000 4.046.000 5.051.000 4.641.000
Sum eiendeler 4.138.000 4.173.000 4.250.000 5.360.000 4.965.000
Sum opptjent egenkapital 1.459.000 1.597.000 1.824.000 1.772.000 1.555.000
Sum egenkapital 1.637.000 1.775.000 2.003.000 1.941.000 1.724.000
Sum langsiktig gjeld 202.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.298.000 2.397.000 2.248.000 3.419.000 3.240.000
Sum gjeld og egenkapital 4.137.000 4.172.000 4.250.000 5.360.000 4.964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.554.000 9.564.000 11.007.000 11.866.000 12.339.000
Andre inntekter 0 0 0 0 23.000
Driftsinntekter 10.554.000 9.564.000 11.007.000 11.866.000 12.362.000
Varekostnad -4.585.000 -3.632.000 -4.685.000 -4.615.000 -4.717.000
Lønninger -4.001.000 -3.720.000 -4.153.000 -4.070.000 -4.429.000
Avskrivning -69.000 -67.000 -77.000 -151.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.212.000 -1.349.000 -1.326.000 -1.433.000 -1.362.000
Driftskostnader -9.867.000 -8.768.000 -10.241.000 -10.269.000 -10.677.000
Driftsresultat 687.000 797.000 766.000 1.596.000 1.685.000
Finansinntekter 16.000 16.000 146.000 23.000 23.000
Finanskostnader -18.000 -153.000 -23.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -137.000 123.000 22.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -705.000 -705.000 -705.000 -940.000 -800.000
Årsresultat 566.000 478.000 706.000 1.157.000 1.234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 318.000 138.000 204.000 309.000 324.000
Sum varige driftsmidler 318.000 138.000 204.000 309.000 324.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 318.000 138.000 204.000 309.000 324.000
Varebeholdning 71.000 64.000 93.000 88.000 75.000
Kundefordringer 2.144.000 2.374.000 1.742.000 1.723.000 2.182.000
Andre fordringer 189.000 181.000 226.000 345.000 255.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.416.000 1.415.000 1.986.000 2.896.000 2.129.000
Sum omløpsmidler 3.820.000 4.035.000 4.046.000 5.051.000 4.641.000
Sum eiendeler 4.138.000 4.173.000 4.250.000 5.360.000 4.965.000
Sum opptjent egenkapital 1.459.000 1.597.000 1.824.000 1.772.000 1.555.000
Sum egenkapital 1.637.000 1.775.000 2.003.000 1.941.000 1.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 202.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 435.000 369.000 376.000 808.000 343.000
Betalbar skatt 119.000 183.000 183.000 460.000 473.000
Skyldig offentlige avgifter 372.000 486.000 296.000 417.000 896.000
Utbytte -705.000 -705.000 -705.000 -940.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 667.000 655.000 689.000 794.000 729.000
Sum kortsiktig gjeld 2.298.000 2.397.000 2.248.000 3.419.000 3.240.000
Sum gjeld og egenkapital 4.137.000 4.172.000 4.250.000 5.360.000 4.964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.522.000 1.638.000 1.798.000 1.632.000 1.401.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.8 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.8 1.5 1.5
Soliditet 39.6 42.5 47.1 36.2 34.7
Resultatgrad 6.5 8.3 7 13.5 13.6
Rentedekningsgrad 38.2 5.2 33.3 1 1708.0
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.1 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 1 19.5 21.5 30.2 34.4
Signatur
27.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex