Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Røde Kors
Juridisk navn:  Laksevåg Røde Kors
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55349091
Damsgårdsveien 221 Damsgårdsveien 221 Fax: 55349090
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985993750
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/25/1945
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 738.000
Resultat: -81.000
Egenkapital: 1.649.000
Regnskap for  Laksevåg Røde Kors
Resultat 2009
Driftsinntekter 738.000
Driftskostnader -939.000
Driftsresultat -201.000
Finansinntekter 162.000
Finanskostnader -42.000
Finans 120.000
Resultat før skatt -81.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.307.000
Sum omløpsmidler 731.000
Sum eiendeler 2.038.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.649.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 388.000
Sum gjeld og egenkapital 2.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 738.000
Varekostnad -11.000
Lønninger 0
Avskrivning -130.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -798.000
Driftskostnader -939.000
Driftsresultat -201.000
Finansinntekter 162.000
Finanskostnader -42.000
Finans 120.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 1.007.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.307.000
Varebeholdning 4.000
Kundefordringer 109.000
Andre fordringer 12.000
Sum investeringer
Kasse, bank 597.000
Sum omløpsmidler 731.000
Sum eiendeler 2.038.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 7.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 381.000
Sum kortsiktig gjeld 388.000
Sum gjeld og egenkapital 2.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 343.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 81.0
Resultatgrad -27.2
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.9
Signatur
25.06.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex