Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Malerforretning AS
Juridisk navn:  Laksevåg Malerforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93063340
Trollhaugmyra 8 Trollhaugmyra 8 Fax: 56331855
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 939078746
Aksjekapital: 285.756 NOK
Etableringsdato: 5/14/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.11%
Resultat  
  
1525.45%
Egenkapital  
  
-8.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 58.000 36.000 245.000 489.000 6.075.000
Resultat: 1.568.000 -110.000 -148.000 -306.000 173.000
Egenkapital: 2.625.000 2.857.000 2.967.000 3.063.000 3.291.000
Regnskap for  Laksevåg Malerforretning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 58.000 36.000 245.000 489.000 6.075.000
Driftskostnader -124.000 -146.000 -317.000 -703.000 -5.795.000
Driftsresultat -65.000 -110.000 -72.000 -214.000 280.000
Finansinntekter 1.697.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -64.000 0 -77.000 -92.000 -108.000
Finans 1.633.000 0 -77.000 -92.000 -107.000
Resultat før skatt 1.568.000 -110.000 -148.000 -306.000 173.000
Skattekostnad 0 0 0 78.000 -38.000
Årsresultat 1.568.000 -110.000 -148.000 -228.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 1.061.000 1.061.000 3.602.000 3.660.000
Sum omløpsmidler 4.243.000 1.816.000 1.969.000 1.208.000 1.449.000
Sum eiendeler 4.447.000 2.877.000 3.030.000 4.810.000 5.109.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 1.409.000 1.519.000 1.645.000 1.873.000
Sum egenkapital 2.625.000 2.857.000 2.967.000 3.063.000 3.291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.527.000 1.693.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 20.000 63.000 220.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 4.446.000 2.877.000 3.030.000 4.810.000 5.109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 -40.000 161.000 5.727.000
Andre inntekter 58.000 36.000 285.000 328.000 348.000
Driftsinntekter 58.000 36.000 245.000 489.000 6.075.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -393.000 -5.452.000
Lønninger 0 0 0 0 30.000
Avskrivning 0 0 -8.000 -54.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -146.000 -308.000 -256.000 -304.000
Driftskostnader -124.000 -146.000 -317.000 -703.000 -5.795.000
Driftsresultat -65.000 -110.000 -72.000 -214.000 280.000
Finansinntekter 1.697.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -64.000 0 -77.000 -92.000 -108.000
Finans 1.633.000 0 -77.000 -92.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.568.000 -110.000 -148.000 -228.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 2.567.000 2.607.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 14.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.567.000 2.621.000
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 1.061.000 1.061.000 1.034.000 1.038.000
Sum anleggsmidler 204.000 1.061.000 1.061.000 3.602.000 3.660.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 273.000 45.000 525.000 904.000
Andre fordringer 5.000 5.000 26.000 64.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.128.000 380.000 741.000 619.000 509.000
Sum omløpsmidler 4.243.000 1.816.000 1.969.000 1.208.000 1.449.000
Sum eiendeler 4.447.000 2.877.000 3.030.000 4.810.000 5.109.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 1.409.000 1.519.000 1.645.000 1.873.000
Sum egenkapital 2.625.000 2.857.000 2.967.000 3.063.000 3.291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 35.000 113.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.527.000 1.693.000
Leverandørgjeld 21.000 12.000 45.000 198.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 0 0 50.000
Utbytte -1.800.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 18.000 22.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 1.821.000 20.000 63.000 220.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 4.446.000 2.877.000 3.030.000 4.810.000 5.109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.422.000 1.796.000 1.906.000 988.000 1.324.000
Likviditetsgrad 1 2.3 90.8 31.3 5.5 11.6
Likviditetsgrad 2 2.3 90.8 31.3 5.5 11.6
Soliditet 5 99.3 97.9 63.7 64.4
Resultatgrad -112.1 -305.6 -29.4 -43.8 4.6
Rentedekningsgrad -0.9 -2.3 2.6
Gjeldsgrad 0.7 0 0 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 36.7 -3.8 -2.4 -4.4 5.5
Signatur
29.02.2012
STYRETS FORMANN TEGNER FIRMAET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex