Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Kajakklubb
Juridisk navn:  Laksevåg Kajakklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94136069
Postboks 48 Ytre Laksevåg Gravdalspollen 20 Fax:
5848 Bergen 5164 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984220693
Aksjekapital: 2.717.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1975 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 954.000
Resultat: 0 183.000
Egenkapital: 0 2.717.000
Regnskap for  Laksevåg Kajakklubb
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 954.000
Driftskostnader 0 -747.000
Driftsresultat 0 208.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader 0 -25.000
Finans 0 -24.000
Resultat før skatt 0 183.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.200.000
Sum omløpsmidler 0 1.200.000
Sum eiendeler 0 3.400.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 2.717.000
Sum langsiktig gjeld 0 672.000
Sum kortsiktig gjeld 0 11.000
Sum gjeld og egenkapital 0 3.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 32.000
Andre inntekter 0 922.000
Driftsinntekter 0 954.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -747.000
Driftskostnader 0 -747.000
Driftsresultat 0 208.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader 0 -25.000
Finans 0 -24.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 2.000.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 200.000
Sum varige driftsmidler 0 2.200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.200.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 31.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 1.168.000
Sum omløpsmidler 0 1.200.000
Sum eiendeler 0 3.400.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 2.717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 672.000
Leverandørgjeld 0 11.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 11.000
Sum gjeld og egenkapital 0 3.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 1.189.000
Likviditetsgrad 1 109.1
Likviditetsgrad 2 0 109.1
Soliditet 79.9
Resultatgrad 21.8
Rentedekningsgrad 8.3
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.1
Signatur
06.05.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex