Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Invest AS
Juridisk navn:  Laksevåg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55341480
Laksevågneset 12 Laksevågneset 12 Fax: 55342940
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 964695911
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/18/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
46.17%
Resultat  
  
5204.76%
Egenkapital  
  
3.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.324.000 2.274.000 1.904.000 2.160.000 2.160.000
Resultat: 1.114.000 21.000 -423.000 522.000 2.000
Egenkapital: 25.735.000 24.841.000 24.845.000 25.268.000 24.861.000
Regnskap for  Laksevåg Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.324.000 2.274.000 1.904.000 2.160.000 2.160.000
Driftskostnader -1.793.000 -1.689.000 -2.225.000 -1.281.000 -1.684.000
Driftsresultat 1.532.000 586.000 -321.000 880.000 476.000
Finansinntekter 369.000 191.000 620.000 360.000 403.000
Finanskostnader -787.000 -756.000 -721.000 -719.000 -877.000
Finans -418.000 -565.000 -101.000 -359.000 -474.000
Resultat før skatt 1.114.000 21.000 -423.000 522.000 2.000
Skattekostnad -220.000 -25.000 0 -115.000 -28.000
Årsresultat 894.000 -4.000 -423.000 407.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.580.000 46.580.000 46.380.000 44.230.000 44.230.000
Sum omløpsmidler 14.643.000 12.531.000 12.092.000 14.182.000 15.742.000
Sum eiendeler 61.223.000 59.111.000 58.472.000 58.412.000 59.972.000
Sum opptjent egenkapital 25.635.000 24.741.000 24.745.000 25.168.000 24.761.000
Sum egenkapital 25.735.000 24.841.000 24.845.000 25.268.000 24.861.000
Sum langsiktig gjeld 19.509.000 18.758.000 18.037.000 17.343.000 16.676.000
Sum kortsiktig gjeld 15.980.000 15.512.000 15.590.000 15.800.000 18.436.000
Sum gjeld og egenkapital 61.224.000 59.111.000 58.472.000 58.411.000 59.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.203.000 2.157.000 1.851.000 2.160.000 2.160.000
Andre inntekter 122.000 117.000 53.000 0 0
Driftsinntekter 3.324.000 2.274.000 1.904.000 2.160.000 2.160.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.465.000 -1.457.000 -1.517.000 -1.083.000 -1.430.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -328.000 -232.000 -708.000 -198.000 -254.000
Driftskostnader -1.793.000 -1.689.000 -2.225.000 -1.281.000 -1.684.000
Driftsresultat 1.532.000 586.000 -321.000 880.000 476.000
Finansinntekter 369.000 191.000 620.000 360.000 403.000
Finanskostnader -787.000 -756.000 -721.000 -719.000 -877.000
Finans -418.000 -565.000 -101.000 -359.000 -474.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 894.000 -4.000 -423.000 407.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.562.000 2.562.000 2.513.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.562.000 2.562.000 2.513.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 44.018.000 44.018.000 43.868.000 44.230.000 44.230.000
Sum anleggsmidler 46.580.000 46.580.000 46.380.000 44.230.000 44.230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.903.000 373.000 55.000 193.000 0
Andre fordringer 9.000 12.000 2.000 0 0
Sum investeringer 474.000 421.000 493.000 533.000 475.000
Kasse, bank 3.834.000 3.407.000 3.607.000 4.930.000 7.614.000
Sum omløpsmidler 14.643.000 12.531.000 12.092.000 14.182.000 15.742.000
Sum eiendeler 61.223.000 59.111.000 58.472.000 58.412.000 59.972.000
Sum opptjent egenkapital 25.635.000 24.741.000 24.745.000 25.168.000 24.761.000
Sum egenkapital 25.735.000 24.841.000 24.845.000 25.268.000 24.861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.622.000 1.285.000 870.000 858.000 2.953.000
Sum langsiktig gjeld 19.509.000 18.758.000 18.037.000 17.343.000 16.676.000
Leverandørgjeld 14.000 1.000 8.000 10.000 1.000
Betalbar skatt 220.000 25.000 0 115.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 584.000 252.000 349.000 133.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.540.000 13.949.000 14.363.000 14.684.000 15.290.000
Sum kortsiktig gjeld 15.980.000 15.512.000 15.590.000 15.800.000 18.436.000
Sum gjeld og egenkapital 61.224.000 59.111.000 58.472.000 58.411.000 59.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.337.000 -2.981.000 -3.498.000 -1.618.000 -2.694.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9
Soliditet 4 4 42.5 43.3 41.5
Resultatgrad 46.1 25.8 -16.9 40.7 22.0
Rentedekningsgrad 1.9 0.8 -0.4 1.2 1.0
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 3.1 1.3 0.5 2.1 1.5
Signatur
27.06.2006
STYRETS LEDER ALENE ELLER HAR STYRET MERE ENN ETT MEDLEM STYRET,
FORPLIKTES DET AV STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex