Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Industrihus AS
Juridisk navn:  Laksevåg Industrihus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93434350
Sandviksveien 163A Sandviksveien 163A Fax: 55206230
5035 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981643925
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 2/18/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.31%
Resultat  
  
-38.7%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.508.000 6.801.000 6.492.000 6.806.000 7.355.000
Resultat: 3.327.000 5.427.000 2.936.000 3.354.000 4.430.000
Egenkapital: 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Regnskap for  Laksevåg Industrihus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.508.000 6.801.000 6.492.000 6.806.000 7.355.000
Driftskostnader -2.610.000 -811.000 -2.931.000 -2.813.000 -2.001.000
Driftsresultat 3.897.000 5.990.000 3.561.000 3.993.000 5.354.000
Finansinntekter 5.000 7.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -575.000 -570.000 -629.000 -641.000 -925.000
Finans -570.000 -563.000 -626.000 -639.000 -924.000
Resultat før skatt 3.327.000 5.427.000 2.936.000 3.354.000 4.430.000
Skattekostnad -732.000 -1.159.000 -637.000 -773.000 -1.069.000
Årsresultat 2.595.000 4.268.000 2.299.000 2.581.000 3.360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.662.000 28.423.000 26.991.000 27.455.000 27.845.000
Sum omløpsmidler 325.000 446.000 272.000 788.000 510.000
Sum eiendeler 28.987.000 28.869.000 27.263.000 28.243.000 28.355.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum egenkapital 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum langsiktig gjeld 21.218.000 19.225.000 19.892.000 20.819.000 19.797.000
Sum kortsiktig gjeld 3.769.000 5.643.000 3.371.000 3.424.000 4.558.000
Sum gjeld og egenkapital 28.987.000 28.868.000 27.263.000 28.243.000 28.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.508.000 6.801.000 6.492.000 6.806.000 7.355.000
Driftsinntekter 6.508.000 6.801.000 6.492.000 6.806.000 7.355.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -423.000 1.432.000 -464.000 -464.000 -460.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.187.000 -2.243.000 -2.467.000 -2.349.000 -1.541.000
Driftskostnader -2.610.000 -811.000 -2.931.000 -2.813.000 -2.001.000
Driftsresultat 3.897.000 5.990.000 3.561.000 3.993.000 5.354.000
Finansinntekter 5.000 7.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -575.000 -570.000 -629.000 -641.000 -925.000
Finans -570.000 -563.000 -626.000 -639.000 -924.000
Konsernbidrag -2.595.000 -4.268.000 -2.299.000 -2.581.000 -3.360.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.595.000 4.268.000 2.299.000 2.581.000 3.360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.662.000 28.423.000 26.991.000 27.455.000 27.845.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.662.000 28.423.000 26.991.000 27.455.000 27.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.662.000 28.423.000 26.991.000 27.455.000 27.845.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 232.000 257.000 77.000 487.000 254.000
Andre fordringer 25.000 25.000 56.000 25.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 164.000 139.000 276.000 217.000
Sum omløpsmidler 325.000 446.000 272.000 788.000 510.000
Sum eiendeler 28.987.000 28.869.000 27.263.000 28.243.000 28.355.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum egenkapital 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.003.000 1.954.000 1.562.000 1.571.000 1.583.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.279.000 5.035.000 2.945.000 3.366.000 4.461.000
Sum langsiktig gjeld 21.218.000 19.225.000 19.892.000 20.819.000 19.797.000
Leverandørgjeld 399.000 288.000 239.000 1.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 305.000 0 42.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 187.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 3.769.000 5.643.000 3.371.000 3.424.000 4.558.000
Sum gjeld og egenkapital 28.987.000 28.868.000 27.263.000 28.243.000 28.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.444.000 -5.197.000 -3.099.000 -2.636.000 -4.048.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet 13.8 13.9 14.7 14.2 14.1
Resultatgrad 59.9 88.1 54.9 58.7 72.8
Rentedekningsgrad 6.8 10.5 5.7 6.2 5.8
Gjeldsgrad 6.2 6.2 5.8 6.1 6.1
Total kapitalrentabilitet 13.5 20.8 13.1 14.1 18.9
Signatur
30.09.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex