Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Holding AS
Juridisk navn:  Laksevåg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93434350
Sandviksveien 163A Sandviksveien 163A Fax:
5035 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992131047
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/17/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.23%
Resultat  
  
111.02%
Egenkapital  
  
17.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.278.000 1.281.000 1.073.000 1.051.000 605.000
Resultat: 4.003.000 1.897.000 2.396.000 9.882.000 6.282.000
Egenkapital: 25.131.000 21.312.000 19.935.000 18.192.000 9.816.000
Regnskap for  Laksevåg Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.278.000 1.281.000 1.073.000 1.051.000 605.000
Driftskostnader -1.492.000 -2.372.000 -1.310.000 -1.422.000 -1.041.000
Driftsresultat -215.000 -1.090.000 -237.000 -371.000 -437.000
Finansinntekter 8.267.000 4.846.000 4.534.000 12.175.000 9.942.000
Finanskostnader -4.049.000 -1.858.000 -1.901.000 -1.922.000 -3.224.000
Finans 4.218.000 2.988.000 2.633.000 10.253.000 6.718.000
Resultat før skatt 4.003.000 1.897.000 2.396.000 9.882.000 6.282.000
Skattekostnad -185.000 -520.000 -653.000 -1.507.000 -571.000
Årsresultat 3.818.000 1.377.000 1.743.000 8.375.000 5.711.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 215.930.000 220.049.000 224.473.000 223.801.000 215.483.000
Sum omløpsmidler 8.310.000 6.643.000 5.586.000 10.564.000 12.260.000
Sum eiendeler 224.240.000 226.692.000 230.059.000 234.365.000 227.743.000
Sum opptjent egenkapital 3.131.000 -688.000 -2.065.000 -3.808.000 -12.184.000
Sum egenkapital 25.131.000 21.312.000 19.935.000 18.192.000 9.816.000
Sum langsiktig gjeld 194.745.000 203.317.000 209.085.000 214.768.000 216.068.000
Sum kortsiktig gjeld 4.364.000 2.062.000 1.038.000 1.405.000 1.859.000
Sum gjeld og egenkapital 224.240.000 226.691.000 230.058.000 234.365.000 227.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.278.000 1.281.000 1.073.000 1.051.000 605.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.278.000 1.281.000 1.073.000 1.051.000 605.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.111.000 -1.414.000 -649.000 -815.000 -574.000
Avskrivning -37.000 -140.000 -166.000 -170.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -344.000 -818.000 -495.000 -437.000 -292.000
Driftskostnader -1.492.000 -2.372.000 -1.310.000 -1.422.000 -1.041.000
Driftsresultat -215.000 -1.090.000 -237.000 -371.000 -437.000
Finansinntekter 8.267.000 4.846.000 4.534.000 12.175.000 9.942.000
Finanskostnader -4.049.000 -1.858.000 -1.901.000 -1.922.000 -3.224.000
Finans 4.218.000 2.988.000 2.633.000 10.253.000 6.718.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.818.000 1.377.000 1.743.000 8.375.000 5.711.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.951.000 2.136.000 2.656.000 3.309.000 4.816.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 374.000 514.000 605.000 720.000
Sum varige driftsmidler 35.000 374.000 514.000 605.000 720.000
Sum finansielle anleggsmidler 213.944.000 217.539.000 221.303.000 219.887.000 209.948.000
Sum anleggsmidler 215.930.000 220.049.000 224.473.000 223.801.000 215.483.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 3.000 160.000
Andre fordringer 0 0 4.000 139.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 1.797.000 1.048.000 3.102.000 32.000
Sum omløpsmidler 8.310.000 6.643.000 5.586.000 10.564.000 12.260.000
Sum eiendeler 224.240.000 226.692.000 230.059.000 234.365.000 227.743.000
Sum opptjent egenkapital 3.131.000 -688.000 -2.065.000 -3.808.000 -12.184.000
Sum egenkapital 25.131.000 21.312.000 19.935.000 18.192.000 9.816.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.462.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 194.745.000 203.317.000 209.085.000 214.768.000 216.068.000
Leverandørgjeld 323.000 243.000 1.000 53.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 127.000 135.000 55.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 451.000 1.692.000 903.000 1.296.000 1.773.000
Sum kortsiktig gjeld 4.364.000 2.062.000 1.038.000 1.405.000 1.859.000
Sum gjeld og egenkapital 224.240.000 226.691.000 230.058.000 234.365.000 227.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.946.000 4.581.000 4.548.000 9.159.000 10.401.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3.2 5.4 7.5 6.6
Likviditetsgrad 2 1.9 3.2 5.4 7.6 6.6
Soliditet 11.2 9.4 8.7 7.8 4.3
Resultatgrad -16.8 -85.1 -22.1 -35.3 -72.2
Rentedekningsgrad -0.1 -0.6 -0.1 6.1 2.9
Gjeldsgrad 7.9 9.6 10.5 11.9 22.2
Total kapitalrentabilitet 3.6 1.7 1.9 5.0 4.2
Signatur
24.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.09.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex