Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Frisør As
Juridisk navn:  Laksevåg Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55941654
Kringsjåveien 39 Kringsjåveien 39 Fax:
5162 Laksevåg 5162 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999160816
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/24/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.27%
Resultat  
  
-114.49%
Egenkapital  
  
-2.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.421.000 1.454.000 1.391.000 1.221.000 1.125.000
Resultat: -10.000 69.000 -19.000 80.000 232.000
Egenkapital: 343.000 353.000 311.000 337.000 279.000
Regnskap for  Laksevåg Frisør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.421.000 1.454.000 1.391.000 1.221.000 1.125.000
Driftskostnader -1.432.000 -1.385.000 -1.410.000 -1.141.000 -893.000
Driftsresultat -10.000 69.000 -19.000 80.000 231.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 69.000 -19.000 80.000 232.000
Skattekostnad 0 -26.000 -7.000 -22.000 -63.000
Årsresultat -10.000 42.000 -26.000 58.000 169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 121.000 134.000 210.000 189.000
Sum omløpsmidler 488.000 480.000 412.000 419.000 328.000
Sum eiendeler 565.000 601.000 546.000 629.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 313.000 323.000 281.000 307.000 249.000
Sum egenkapital 343.000 353.000 311.000 337.000 279.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 248.000 235.000 291.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000 601.000 546.000 628.000 517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.421.000 1.454.000 1.391.000 1.221.000 1.125.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.421.000 1.454.000 1.391.000 1.221.000 1.125.000
Varekostnad -143.000 -185.000 -167.000 -153.000 -123.000
Lønninger -965.000 -875.000 -897.000 -655.000 -514.000
Avskrivning -33.000 -72.000 -74.000 -60.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -253.000 -272.000 -273.000 -207.000
Driftskostnader -1.432.000 -1.385.000 -1.410.000 -1.141.000 -893.000
Driftsresultat -10.000 69.000 -19.000 80.000 231.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 42.000 -26.000 58.000 169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 29.000 60.000 92.000
Sum Immatrielle midler 0 0 29.000 61.000 92.000
Fast eiendom 39.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 104.000 106.000 148.000 52.000
Sum varige driftsmidler 71.000 104.000 106.000 148.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 17.000 0 0 45.000
Sum anleggsmidler 77.000 121.000 134.000 210.000 189.000
Varebeholdning 85.000 78.000 80.000 56.000 73.000
Kundefordringer 1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 402.000 402.000 332.000 362.000 255.000
Sum omløpsmidler 488.000 480.000 412.000 419.000 328.000
Sum eiendeler 565.000 601.000 546.000 629.000 517.000
Sum opptjent egenkapital 313.000 323.000 281.000 307.000 249.000
Sum egenkapital 343.000 353.000 311.000 337.000 279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 5.000
Leverandørgjeld 11.000 27.000 19.000 24.000 20.000
Betalbar skatt 0 26.000 6.000 28.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 105.000 108.000 89.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 90.000 102.000 150.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 248.000 235.000 291.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000 601.000 546.000 628.000 517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.000 232.000 177.000 128.000 95.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 1.8 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.4 1.3 1.1
Soliditet 60.7 58.7 5 53.7 54.0
Resultatgrad -0.7 4.7 -1.4 6.6 20.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -1.8 11.5 -3.5 12.7 44.7
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex