Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Elektro Eiendom As
Juridisk navn:  Laksevåg Elektro Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lyderhornsveien 27 Lyderhornsveien 27 Fax:
5164 Laksevåg 5164 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918103562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40.28%
Egenkapital  
  
52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 2.093.000 1.492.000 -5.000 -10.000
Egenkapital: 6.083.000 4.002.000 2.519.000 2.523.000
Regnskap for  Laksevåg Elektro Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -8.000 -5.000 -10.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -5.000 -10.000
Finansinntekter 2.100.000 1.500.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.100.000 1.500.000 0 0
Resultat før skatt 2.093.000 1.492.000 -5.000 -10.000
Skattekostnad -12.000 -8.000 1.000 2.000
Årsresultat 2.081.000 1.483.000 -4.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.986.000 2.500.000 2.503.000 2.502.000
Sum omløpsmidler 2.110.000 1.507.000 16.000 30.000
Sum eiendeler 6.096.000 4.007.000 2.519.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 3.553.000 1.472.000 -11.000 -7.000
Sum egenkapital 6.083.000 4.002.000 2.519.000 2.523.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 6.095.000 4.007.000 2.519.000 2.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000 -5.000 -10.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -5.000 -10.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -5.000 -10.000
Finansinntekter 2.100.000 1.500.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.100.000 1.500.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.081.000 1.483.000 -4.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.986.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Sum anleggsmidler 3.986.000 2.500.000 2.503.000 2.502.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 1.507.000 16.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.110.000 1.507.000 16.000 30.000
Sum eiendeler 6.096.000 4.007.000 2.519.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 3.553.000 1.472.000 -11.000 -7.000
Sum egenkapital 6.083.000 4.002.000 2.519.000 2.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 5.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0 10.000
Sum gjeld og egenkapital 6.095.000 4.007.000 2.519.000 2.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.110.000 1.502.000 16.000 20.000
Likviditetsgrad 1 301.4 3
Likviditetsgrad 2 0 301.4 0 3
Soliditet 99.8 99.9 1 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 34.3 37.2 -0.2 -0.4
Signatur
29.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex