Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Elektro AS
Juridisk navn:  Laksevåg Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55345560
Postboks 104 Ytre Laksevåg Lyderhornsveien 27 Fax: 55345559
5848 Bergen 5164 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 933713601
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 5/6/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.71%
Resultat  
  
15.96%
Egenkapital  
  
-12.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.192.000 31.073.000 27.342.000 21.338.000 16.596.000
Resultat: 2.935.000 2.531.000 2.383.000 3.919.000 3.025.000
Egenkapital: 5.021.000 5.732.000 6.778.000 4.965.000 4.030.000
Regnskap for  Laksevåg Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.192.000 31.073.000 27.342.000 21.338.000 16.596.000
Driftskostnader -23.280.000 -28.572.000 -24.982.000 -17.434.000 -13.613.000
Driftsresultat 2.912.000 2.502.000 2.360.000 3.905.000 2.983.000
Finansinntekter 24.000 30.000 26.000 15.000 43.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -1.000 0
Finans 23.000 29.000 23.000 14.000 43.000
Resultat før skatt 2.935.000 2.531.000 2.383.000 3.919.000 3.025.000
Skattekostnad -646.000 -578.000 -570.000 -983.000 -823.000
Årsresultat 2.290.000 1.953.000 1.813.000 2.936.000 2.202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 968.000 1.126.000 484.000 482.000 438.000
Sum omløpsmidler 11.343.000 12.447.000 12.695.000 11.780.000 8.908.000
Sum eiendeler 12.311.000 13.573.000 13.179.000 12.262.000 9.346.000
Sum opptjent egenkapital 4.921.000 5.632.000 6.678.000 4.865.000 3.930.000
Sum egenkapital 5.021.000 5.732.000 6.778.000 4.965.000 4.030.000
Sum langsiktig gjeld 0 92.000 72.000 1.700.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.290.000 7.749.000 6.329.000 5.597.000 5.316.000
Sum gjeld og egenkapital 12.311.000 13.573.000 13.179.000 12.262.000 9.346.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.917.000 31.058.000 27.229.000 21.338.000 16.596.000
Andre inntekter 275.000 15.000 113.000 0 0
Driftsinntekter 26.192.000 31.073.000 27.342.000 21.338.000 16.596.000
Varekostnad -10.197.000 -15.541.000 -12.281.000 -7.499.000 -4.363.000
Lønninger -10.665.000 -10.617.000 -9.510.000 -8.138.000 -7.714.000
Avskrivning -273.000 -258.000 -226.000 -160.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.145.000 -2.156.000 -2.965.000 -1.637.000 -1.384.000
Driftskostnader -23.280.000 -28.572.000 -24.982.000 -17.434.000 -13.613.000
Driftsresultat 2.912.000 2.502.000 2.360.000 3.905.000 2.983.000
Finansinntekter 24.000 30.000 26.000 15.000 43.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -1.000 0
Finans 23.000 29.000 23.000 14.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 2.290.000 1.953.000 1.813.000 2.936.000 2.202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 0 0 65.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 910.000 1.126.000 484.000 418.000 394.000
Sum varige driftsmidler 910.000 1.126.000 484.000 418.000 394.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 968.000 1.126.000 484.000 482.000 438.000
Varebeholdning 528.000 495.000 561.000 442.000 359.000
Kundefordringer 4.746.000 8.068.000 6.462.000 7.790.000 4.304.000
Andre fordringer 0 5.000 0 0 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.069.000 3.879.000 5.672.000 3.548.000 4.155.000
Sum omløpsmidler 11.343.000 12.447.000 12.695.000 11.780.000 8.908.000
Sum eiendeler 12.311.000 13.573.000 13.179.000 12.262.000 9.346.000
Sum opptjent egenkapital 4.921.000 5.632.000 6.678.000 4.865.000 3.930.000
Sum egenkapital 5.021.000 5.732.000 6.778.000 4.965.000 4.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 92.000 72.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 92.000 72.000 1.700.000 0
Leverandørgjeld 569.000 2.531.000 1.540.000 643.000 562.000
Betalbar skatt 795.000 558.000 434.000 1.003.000 825.000
Skyldig offentlige avgifter 1.343.000 1.875.000 2.037.000 2.322.000 1.195.000
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 0 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.582.000 2.785.000 2.318.000 1.629.000 734.000
Sum kortsiktig gjeld 7.290.000 7.749.000 6.329.000 5.597.000 5.316.000
Sum gjeld og egenkapital 12.311.000 13.573.000 13.179.000 12.262.000 9.346.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.053.000 4.698.000 6.366.000 6.183.000 3.592.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 2 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.9 2 1.7
Soliditet 40.8 42.2 51.4 40.5 43.1
Resultatgrad 11.1 8.1 8.6 18.3 18.0
Rentedekningsgrad 2 2 786.7 3
Gjeldsgrad 1.5 1.4 0.9 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 23.8 18.7 18.1 3 32.4
Signatur
13.01.2017
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex