Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Eiendomsselskap As
Juridisk navn:  Laksevåg Eiendomsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lønningshaugen 7 Lønningshaugen 7 Fax:
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911581728
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1248.95%
Egenkapital  
  
-7716%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.929.000 -143.000 -456.000 -342.000 -303.000
Egenkapital: -1.954.000 -25.000 -1.270.000 -814.000 -472.000
Regnskap for  Laksevåg Eiendomsselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.929.000 -69.000 -223.000 -98.000 -69.000
Driftsresultat -1.929.000 -69.000 -223.000 -98.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -74.000 -233.000 -243.000 -234.000
Finans 0 -74.000 -233.000 -243.000 -234.000
Resultat før skatt -1.929.000 -143.000 -456.000 -342.000 -303.000
Skattekostnad 0 333.000 0 0 0
Årsresultat -1.929.000 190.000 -456.000 -342.000 -303.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.014.000 4.236.000 4.236.000 4.236.000 4.236.000
Sum omløpsmidler 1.422.000 1.388.000 2.000 0 0
Sum eiendeler 6.436.000 5.624.000 4.238.000 4.236.000 4.236.000
Sum opptjent egenkapital -3.029.000 -1.100.000 -1.290.000 -834.000 -492.000
Sum egenkapital -1.954.000 -25.000 -1.270.000 -814.000 -472.000
Sum langsiktig gjeld 8.391.000 5.602.000 4.875.000 4.527.000 4.219.000
Sum kortsiktig gjeld 0 48.000 634.000 523.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 6.436.000 5.624.000 4.239.000 4.236.000 4.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.929.000 -69.000 -223.000 -98.000 -69.000
Driftskostnader -1.929.000 -69.000 -223.000 -98.000 -69.000
Driftsresultat -1.929.000 -69.000 -223.000 -98.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -74.000 -233.000 -243.000 -234.000
Finans 0 -74.000 -233.000 -243.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.929.000 190.000 -456.000 -342.000 -303.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.014.000 4.236.000 4.236.000 4.236.000 4.236.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.014.000 4.236.000 4.236.000 4.236.000 4.236.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.014.000 4.236.000 4.236.000 4.236.000 4.236.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.422.000 1.388.000 2.000 0 0
Sum eiendeler 6.436.000 5.624.000 4.238.000 4.236.000 4.236.000
Sum opptjent egenkapital -3.029.000 -1.100.000 -1.290.000 -834.000 -492.000
Sum egenkapital -1.954.000 -25.000 -1.270.000 -814.000 -472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 454.000 486.000 458.000
Sum langsiktig gjeld 8.391.000 5.602.000 4.875.000 4.527.000 4.219.000
Leverandørgjeld 0 48.000 148.000 28.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 32.000 9.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 0 48.000 634.000 523.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 6.436.000 5.624.000 4.239.000 4.236.000 4.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.422.000 1.340.000 -632.000 -523.000 -489.000
Likviditetsgrad 1 28.9 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 28.9 0 0.1 0.1
Soliditet -30.4 -0.4 -19.2 -11.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 -0.4 -0.3
Gjeldsgrad -4.3 -4.3 -6.2 -10.0
Total kapitalrentabilitet -1.2 -5.3 -2.3 -1.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex