Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Blikk AS
Juridisk navn:  Laksevåg Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55138780
C/O Erik Haarvei Iduns Veg 7 Toppemyr 6B Fax:
5221 Nesttun 5136 Mjølkeråen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918729240
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1969
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.61%
Resultat  
  
-25.58%
Egenkapital  
  
21.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 207.000 217.000 122.000 258.000 204.000
Resultat: 96.000 129.000 47.000 112.000 118.000
Egenkapital: 421.000 346.000 278.000 313.000 230.000
Regnskap for  Laksevåg Blikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 207.000 217.000 122.000 258.000 204.000
Driftskostnader -111.000 -88.000 -75.000 -146.000 -86.000
Driftsresultat 96.000 129.000 47.000 112.000 118.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 96.000 129.000 47.000 112.000 118.000
Skattekostnad -21.000 -31.000 -12.000 -29.000 -34.000
Årsresultat 75.000 98.000 35.000 83.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000 223.000 223.000 226.000 228.000
Sum omløpsmidler 227.000 265.000 68.000 133.000 37.000
Sum eiendeler 449.000 488.000 291.000 359.000 265.000
Sum opptjent egenkapital 321.000 246.000 178.000 213.000 130.000
Sum egenkapital 421.000 346.000 278.000 313.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 143.000 14.000 46.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 450.000 489.000 292.000 359.000 265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.000 31.000 91.000 0 0
Andre inntekter 176.000 186.000 31.000 258.000 204.000
Driftsinntekter 207.000 217.000 122.000 258.000 204.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -88.000 -75.000 -146.000 -86.000
Driftskostnader -111.000 -88.000 -75.000 -146.000 -86.000
Driftsresultat 96.000 129.000 47.000 112.000 118.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -30.000 -70.000 0 0
Årsresultat 75.000 98.000 35.000 83.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 23.000 23.000 26.000 28.000
Fast eiendom 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 222.000 223.000 223.000 226.000 228.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 106.000 0 82.000 3.000
Andre fordringer 0 0 0 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 159.000 68.000 47.000 29.000
Sum omløpsmidler 227.000 265.000 68.000 133.000 37.000
Sum eiendeler 449.000 488.000 291.000 359.000 265.000
Sum opptjent egenkapital 321.000 246.000 178.000 213.000 130.000
Sum egenkapital 421.000 346.000 278.000 313.000 230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 2.000
Betalbar skatt 41.000 31.000 10.000 27.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter -14.000 18.000 -1.000 15.000 -2.000
Utbytte 0 -30.000 -70.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 94.000 4.000 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 143.000 14.000 46.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 450.000 489.000 292.000 359.000 265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 198.000 122.000 54.000 87.000 2.000
Likviditetsgrad 1 7.8 1.9 4.9 2.9 1.1
Likviditetsgrad 2 7.8 1.9 4.9 2.9 1.1
Soliditet 93.6 70.8 95.2 87.2 86.8
Resultatgrad 46.4 59.4 38.5 43.4 57.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 21.3 26.4 16.1 31.2 44.5
Signatur
21.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex