Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Bilpleie & Båtpleie As
Juridisk navn:  Laksevåg Bilpleie & Båtpleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Michael Krohns Gate 53 Damsgårdsveien 145 Fax:
5057 Bergen 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918674829
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vd Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.36%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
196.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 364.000 265.000
Resultat: 78.000 0
Egenkapital: 89.000 30.000
Regnskap for  Laksevåg Bilpleie & Båtpleie As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 364.000 265.000
Driftskostnader -286.000 -266.000
Driftsresultat 78.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 78.000 0
Skattekostnad -18.000 0
Årsresultat 60.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 26.000
Sum omløpsmidler 42.000 28.000
Sum eiendeler 60.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 0
Sum egenkapital 89.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -30.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 59.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 346.000 276.000
Andre inntekter 18.000 -11.000
Driftsinntekter 364.000 265.000
Varekostnad -42.000 -42.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -9.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -224.000
Driftskostnader -286.000 -266.000
Driftsresultat 78.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 60.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 18.000 26.000
Sum varige driftsmidler 18.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 26.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 4.000 3.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 38.000 25.000
Sum omløpsmidler 42.000 28.000
Sum eiendeler 60.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 0
Sum egenkapital 89.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld -76.000 -7.000
Betalbar skatt 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 3.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld -30.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 59.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.000 4.000
Likviditetsgrad 1 -1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 -1.4 1.2
Soliditet 150.8 55.6
Resultatgrad 21.4 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 132.2 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex