Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksevåg Bildekk As
Juridisk navn:  Laksevåg Bildekk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Johan Berentsens vei 41 Johan Berentsens vei 41 Fax:
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922308926
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/28/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 2.107.000
Resultat: -465.000
Egenkapital: 35.000
Regnskap for  Laksevåg Bildekk As
Resultat 2019
Driftsinntekter 2.107.000
Driftskostnader -2.572.000
Driftsresultat -465.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -465.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -465.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000
Sum omløpsmidler 259.000
Sum eiendeler 276.000
Sum opptjent egenkapital -465.000
Sum egenkapital 35.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.107.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.107.000
Varekostnad -924.000
Lønninger -1.118.000
Avskrivning -4.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -526.000
Driftskostnader -2.572.000
Driftsresultat -465.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -465.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 17.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 17.000
Varebeholdning 127.000
Kundefordringer 23.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 107.000
Sum omløpsmidler 259.000
Sum eiendeler 276.000
Sum opptjent egenkapital -465.000
Sum egenkapital 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 32.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet 12.7
Resultatgrad -22.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.9
Total kapitalrentabilitet -168.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex