Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lagunen Servicebakeri As
Juridisk navn:  Lagunen Servicebakeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55910400
C/O Christoffer Sund Brakeveien 38A Laguneveien 7 Fax:
5141 Fyllingsdalen 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916594259
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 11/4/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ligo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.81%
Resultat  
  
117.24%
Egenkapital  
  
-74.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.857.000 5.365.000 3.349.000 3.349.000
Resultat: 630.000 290.000 -110.000 -110.000
Egenkapital: 109.000 421.000 215.000 215.000
Regnskap for  Lagunen Servicebakeri As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.857.000 5.365.000 3.349.000 3.349.000
Driftskostnader -6.221.000 -5.037.000 -3.425.000 -3.425.000
Driftsresultat 637.000 327.000 -76.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -37.000 -34.000 -34.000
Finans -7.000 -37.000 -34.000 -34.000
Resultat før skatt 630.000 290.000 -110.000 -110.000
Skattekostnad -143.000 -68.000 31.000 31.000
Årsresultat 487.000 223.000 -80.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.046.000 864.000 969.000 969.000
Sum omløpsmidler 1.344.000 908.000 596.000 596.000
Sum eiendeler 2.390.000 1.772.000 1.565.000 1.565.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 332.000 126.000 126.000
Sum egenkapital 109.000 421.000 215.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 54.000 595.000 806.000 806.000
Sum kortsiktig gjeld 2.227.000 756.000 544.000 544.000
Sum gjeld og egenkapital 2.390.000 1.772.000 1.565.000 1.565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.857.000 5.365.000 3.349.000 3.349.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.857.000 5.365.000 3.349.000 3.349.000
Varekostnad -2.035.000 -1.669.000 -1.048.000 -1.048.000
Lønninger -2.353.000 -1.829.000 -1.284.000 -1.284.000
Avskrivning -113.000 -105.000 -85.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.720.000 -1.434.000 -1.008.000 -1.008.000
Driftskostnader -6.221.000 -5.037.000 -3.425.000 -3.425.000
Driftsresultat 637.000 327.000 -76.000 -76.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -37.000 -34.000 -34.000
Finans -7.000 -37.000 -34.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 206.000 206.000
Utbytte -800.000 0 0 0
Årsresultat 487.000 223.000 -80.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.046.000 864.000 969.000 969.000
Sum varige driftsmidler 1.046.000 864.000 969.000 969.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.046.000 864.000 969.000 969.000
Varebeholdning 72.000 63.000 45.000 45.000
Kundefordringer 88.000 118.000 15.000 15.000
Andre fordringer 23.000 14.000 12.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 886.000 488.000 250.000 250.000
Sum omløpsmidler 1.344.000 908.000 596.000 596.000
Sum eiendeler 2.390.000 1.772.000 1.565.000 1.565.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 332.000 126.000 126.000
Sum egenkapital 109.000 421.000 215.000 215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 54.000 45.000 38.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 404.000 22.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 54.000 595.000 806.000 806.000
Leverandørgjeld 354.000 211.000 211.000 211.000
Betalbar skatt 134.000 56.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 119.000 84.000 84.000
Utbytte -800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 393.000 348.000 248.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 2.227.000 756.000 544.000 544.000
Sum gjeld og egenkapital 2.390.000 1.772.000 1.565.000 1.565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -883.000 152.000 52.000 52.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 1 1.1
Soliditet 4.6 23.8 13.7 13.7
Resultatgrad 9.3 6.1 -2.3 -2.3
Rentedekningsgrad 9 8.8 -2.2 -2.2
Gjeldsgrad 20.9 3.2 6.3 6.3
Total kapitalrentabilitet 26.7 18.5 -4.9 -4.9
Signatur
17.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex