Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laft Bygg & Rehab As
Juridisk navn:  Laft Bygg & Rehab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78896987
Gamle Kongevei 4550 Gamle Kongevei 4550 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 920239099
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 3.737.000
Resultat: -17.000
Egenkapital: 77.000
Regnskap for  Laft Bygg & Rehab As
Resultat 2018
Driftsinntekter 3.737.000
Driftskostnader -3.739.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000
Finans -15.000
Resultat før skatt -17.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000
Sum omløpsmidler 1.134.000
Sum eiendeler 1.397.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 77.000
Sum langsiktig gjeld 182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.138.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.737.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.737.000
Varekostnad -1.871.000
Lønninger -1.346.000
Avskrivning -28.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -494.000
Driftskostnader -3.739.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000
Finans -15.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 152.000
Driftsløsøre 111.000
Sum varige driftsmidler 263.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 263.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 986.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 148.000
Sum omløpsmidler 1.134.000
Sum eiendeler 1.397.000
Sum opptjent egenkapital -17.000
Sum egenkapital 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 182.000
Leverandørgjeld 648.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 225.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000
Sum kortsiktig gjeld 1.138.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 5.5
Resultatgrad -0.1
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 17.1
Total kapitalrentabilitet -0.1
Signatur
05.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex