Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lacone As
Juridisk navn:  Lacone As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93668835
St. Hanshaugen 3 St. Hanshaugen 3 Fax:
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 915281052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/14/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 26.000
Resultat: 0 -11.000 0 -1.000 -11.000
Egenkapital: -5.000 -5.000 6.000 13.000 13.000
Regnskap for  Lacone As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 26.000
Driftskostnader 0 -11.000 0 -1.000 -37.000
Driftsresultat 0 -11.000 0 -1.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -11.000 0 -1.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -11.000 0 -1.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.000 3.000 15.000 21.000 22.000
Sum eiendeler 4.000 3.000 15.000 21.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -35.000 -18.000 -12.000 -11.000
Sum egenkapital -5.000 -5.000 6.000 13.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 4.000 15.000 21.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 26.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 26.000
Varekostnad 0 0 0 0 -13.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -11.000 0 -1.000 -24.000
Driftskostnader 0 -11.000 0 -1.000 -37.000
Driftsresultat 0 -11.000 0 -1.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -11.000 0 -1.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 11.000 11.000 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 3.000 3.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 4.000 3.000 15.000 21.000 22.000
Sum eiendeler 4.000 3.000 15.000 21.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -35.000 -18.000 -12.000 -11.000
Sum egenkapital -5.000 -5.000 6.000 13.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 4.000 15.000 21.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -6.000 6.000 12.000 13.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 1.7 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 1.7 2.3 2.5
Soliditet 4 59.1 59.1
Resultatgrad -42.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -1.8 1.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 0 0 -4.5 -50.0
Signatur
18.05.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex