Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lacon Partner AS
Juridisk navn:  Lacon Partner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67906590
Døleveien 2 Døleveien 2 Fax: 67903250
1464 Fjellhamar 1464 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 981553691
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.57%
Resultat  
  
57.27%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.000 7.000 95.000 67.000 0
Resultat: -47.000 -110.000 78.000 67.000 1.000
Egenkapital: 0 47.000 157.000 79.000 12.000
Regnskap for  Lacon Partner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.000 7.000 95.000 67.000 0
Driftskostnader -56.000 -117.000 -17.000 0 1.000
Driftsresultat -47.000 -110.000 78.000 67.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -47.000 -110.000 78.000 67.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -110.000 78.000 67.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 88.000 248.000 163.000 152.000
Sum eiendeler 41.000 88.000 248.000 163.000 152.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -53.000 57.000 -21.000 -88.000
Sum egenkapital 0 47.000 157.000 79.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 41.000 90.000 84.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 88.000 247.000 163.000 152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 7.000 95.000 67.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.000 7.000 95.000 67.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -116.000 -17.000 0 1.000
Driftskostnader -56.000 -117.000 -17.000 0 1.000
Driftsresultat -47.000 -110.000 78.000 67.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -110.000 78.000 67.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 0 75.000 75.000 68.000
Andre fordringer -24.000 -6.000 9.000 27.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 95.000 163.000 60.000 82.000
Sum omløpsmidler 41.000 88.000 248.000 163.000 152.000
Sum eiendeler 41.000 88.000 248.000 163.000 152.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -53.000 57.000 -21.000 -88.000
Sum egenkapital 0 47.000 157.000 79.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 73.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 1.000 51.000 44.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 41.000 90.000 84.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 88.000 247.000 163.000 152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 47.000 158.000 79.000 12.000
Likviditetsgrad 1 1 2.1 2.8 1.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1 2.1 2.8 2.0 1.1
Soliditet 0 53.4 63.6 48.5 7.9
Resultatgrad -522.2 -1571.4 82.1 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.6 1.1 11.7
Total kapitalrentabilitet -117.5 31.6 41.1 0.7
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex