Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lacom As
Juridisk navn:  Lacom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98295242
Øvre Måsan 43 Øvre Måsan 43 Fax:
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914787572
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/18/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Asker Og Bærum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.88%
Resultat  
  
27.42%
Egenkapital  
  
17.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.292.000 3.461.000 3.438.000 4.231.000 2.501.000
Resultat: 79.000 62.000 119.000 144.000 6.000
Egenkapital: 342.000 290.000 233.000 155.000 48.000
Regnskap for  Lacom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.292.000 3.461.000 3.438.000 4.231.000 2.501.000
Driftskostnader -3.182.000 -3.360.000 -3.309.000 -4.077.000 -2.484.000
Driftsresultat 110.000 101.000 129.000 153.000 17.000
Finansinntekter 7.000 4.000 0 1.000 0
Finanskostnader -38.000 -43.000 -10.000 -11.000 -11.000
Finans -31.000 -39.000 -10.000 -10.000 -11.000
Resultat før skatt 79.000 62.000 119.000 144.000 6.000
Skattekostnad -26.000 -14.000 -41.000 -37.000 0
Årsresultat 52.000 48.000 78.000 107.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 679.000 901.000 458.000 160.000 220.000
Sum omløpsmidler 1.206.000 1.052.000 866.000 884.000 469.000
Sum eiendeler 1.885.000 1.953.000 1.324.000 1.044.000 689.000
Sum opptjent egenkapital 312.000 260.000 203.000 125.000 18.000
Sum egenkapital 342.000 290.000 233.000 155.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 769.000 919.000 414.000 133.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 744.000 676.000 755.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 1.885.000 1.953.000 1.323.000 1.043.000 689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.292.000 3.354.000 3.438.000 4.231.000 2.501.000
Andre inntekter 0 107.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.292.000 3.461.000 3.438.000 4.231.000 2.501.000
Varekostnad -2.266.000 -2.192.000 -2.256.000 -2.917.000 -1.685.000
Lønninger -427.000 -603.000 -786.000 -794.000 -504.000
Avskrivning -222.000 -235.000 -87.000 -60.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -330.000 -327.000 -306.000 -235.000
Driftskostnader -3.182.000 -3.360.000 -3.309.000 -4.077.000 -2.484.000
Driftsresultat 110.000 101.000 129.000 153.000 17.000
Finansinntekter 7.000 4.000 0 1.000 0
Finanskostnader -38.000 -43.000 -10.000 -11.000 -11.000
Finans -31.000 -39.000 -10.000 -10.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 48.000 78.000 107.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 891.000 444.000 0 0
Driftsløsøre 679.000 10.000 14.000 160.000 220.000
Sum varige driftsmidler 679.000 901.000 458.000 160.000 220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 679.000 901.000 458.000 160.000 220.000
Varebeholdning 340.000 417.000 208.000 55.000 25.000
Kundefordringer 632.000 397.000 438.000 462.000 294.000
Andre fordringer 20.000 16.000 14.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 223.000 205.000 361.000 151.000
Sum omløpsmidler 1.206.000 1.052.000 866.000 884.000 469.000
Sum eiendeler 1.885.000 1.953.000 1.324.000 1.044.000 689.000
Sum opptjent egenkapital 312.000 260.000 203.000 125.000 18.000
Sum egenkapital 342.000 290.000 233.000 155.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 27.000 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 769.000 919.000 414.000 133.000 181.000
Leverandørgjeld 523.000 559.000 451.000 440.000 314.000
Betalbar skatt 12.000 0 27.000 37.000 0
Skyldig offentlige avgifter 162.000 120.000 93.000 184.000 95.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 65.000 105.000 94.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 774.000 744.000 676.000 755.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 1.885.000 1.953.000 1.323.000 1.043.000 689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 432.000 308.000 190.000 129.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1 1.1 1
Soliditet 18.1 14.8 17.6 14.9 7
Resultatgrad 3.3 2.9 3.8 3.6 0.7
Rentedekningsgrad 2.9 2.3 12.9 13.9 1.5
Gjeldsgrad 4.5 5.7 4.7 5.7 13.4
Total kapitalrentabilitet 6.2 5.4 9.8 14.8 2.5
Signatur
19.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex