Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lacolle Holding As
Juridisk navn:  Lacolle Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrveien 22A Myrveien 22A Fax:
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 918480994
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-40%
Egenkapital  
  
-6.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -14.000 -10.000 -11.000
Egenkapital: 214.000 229.000 239.000
Regnskap for  Lacolle Holding As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -10.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt -14.000 -10.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -14.000 -10.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 312.000 262.000 211.000
Sum omløpsmidler 15.000 28.000 28.000
Sum eiendeler 327.000 290.000 239.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -21.000 -11.000
Sum egenkapital 214.000 229.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 61.000 0
Sum gjeld og egenkapital 327.000 290.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -10.000 -11.000
Driftskostnader -13.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -10.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -14.000 -10.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 312.000 262.000 211.000
Sum anleggsmidler 312.000 262.000 211.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler 15.000 28.000 28.000
Sum eiendeler 327.000 290.000 239.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -21.000 -11.000
Sum egenkapital 214.000 229.000 239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 61.000 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 61.000 0
Sum gjeld og egenkapital 327.000 290.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -98.000 -33.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 0
Soliditet 65.4 7 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -6.5
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0
Total kapitalrentabilitet -3.4 -4.6
Signatur
01.02.2017
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex