Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laco Consulting Lars Gjedebo
Juridisk navn:  Laco Consulting Lars Gjedebo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92634471
Hoeggvegen 71 Sverres Gate 4 Fax: 73514140
7036 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 930539171
Aksjekapital: 48 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.74%
Resultat  
  
8.7%
Egenkapital  
  
-34.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 83.000 172.000 251.000 236.000 251.000
Resultat: 25.000 23.000 108.000 118.000 181.000
Egenkapital: 17.000 26.000 46.000 54.000 82.000
Regnskap for  Laco Consulting Lars Gjedebo
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 83.000 172.000 251.000 236.000 251.000
Driftskostnader -59.000 -149.000 -144.000 -119.000 -70.000
Driftsresultat 25.000 23.000 108.000 118.000 181.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 25.000 23.000 108.000 118.000 181.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 23.000 108.000 118.000 181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 24.000 35.000 49.000 101.000 101.000
Sum eiendeler 24.000 35.000 49.000 101.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 0 46.000 54.000 0
Sum egenkapital 17.000 26.000 46.000 54.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 9.000 3.000 46.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 35.000 49.000 100.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.000 172.000 251.000 236.000 251.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 83.000 172.000 251.000 236.000 251.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -149.000 -144.000 -119.000 -70.000
Driftskostnader -59.000 -149.000 -144.000 -119.000 -70.000
Driftsresultat 25.000 23.000 108.000 118.000 181.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 23.000 108.000 118.000 181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 25.000 34.000 100.000 87.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 10.000 16.000 0 15.000
Sum omløpsmidler 24.000 35.000 49.000 101.000 101.000
Sum eiendeler 24.000 35.000 49.000 101.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 0 46.000 54.000 0
Sum egenkapital 17.000 26.000 46.000 54.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 2.000 39.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 5.000 1.000 7.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 9.000 3.000 46.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 35.000 49.000 100.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 26.000 46.000 55.000 82.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.9 16.3 2.2 5.3
Likviditetsgrad 2 3.4 3.9 16.4 2.2 5.4
Soliditet 70.8 74.3 93.9 54.0 81.2
Resultatgrad 30.1 13.4 43.0 50.0 72.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.1 0.9 0.2
Total kapitalrentabilitet 104.2 65.7 220.4 118.0 179.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex