Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laco Biltransport As
Juridisk navn:  Laco Biltransport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91391792
Jærveien 340 Jærveien 340 Fax:
4322 Sandnes 4322 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 947152793
Aksjekapital: 1.445.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/1/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.99%
Resultat  
  
-38.02%
Egenkapital  
  
-76.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.927.000 4.595.000 7.056.000 6.269.000 6.365.000
Resultat: -1.071.000 -776.000 160.000 304.000 163.000
Egenkapital: 327.000 1.399.000 2.175.000 2.015.000 1.711.000
Regnskap for  Laco Biltransport As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.927.000 4.595.000 7.056.000 6.269.000 6.365.000
Driftskostnader -6.522.000 -5.045.000 -6.821.000 -5.796.000 -5.959.000
Driftsresultat -595.000 -450.000 235.000 473.000 405.000
Finansinntekter 0 0 0 0 50.000
Finanskostnader -477.000 -327.000 -76.000 -169.000 -293.000
Finans -477.000 -327.000 -76.000 -169.000 -243.000
Resultat før skatt -1.071.000 -776.000 160.000 304.000 163.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.071.000 -776.000 160.000 304.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.403.000 1.665.000 0 0 955.000
Sum omløpsmidler 4.259.000 4.033.000 4.280.000 3.440.000 2.277.000
Sum eiendeler 5.662.000 5.698.000 4.280.000 3.440.000 3.232.000
Sum opptjent egenkapital -1.118.000 -46.000 730.000 0 0
Sum egenkapital 327.000 1.399.000 2.175.000 2.015.000 1.711.000
Sum langsiktig gjeld 2.658.000 2.712.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.677.000 1.587.000 2.105.000 1.425.000 1.521.000
Sum gjeld og egenkapital 5.662.000 5.698.000 4.280.000 3.440.000 3.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.927.000 4.595.000 7.056.000 6.269.000 6.365.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.927.000 4.595.000 7.056.000 6.269.000 6.365.000
Varekostnad -439.000 -655.000 -656.000 -496.000 -274.000
Lønninger -2.509.000 -1.349.000 -3.266.000 -2.851.000 -2.809.000
Avskrivning -262.000 -185.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.312.000 -2.856.000 -2.899.000 -2.449.000 -2.876.000
Driftskostnader -6.522.000 -5.045.000 -6.821.000 -5.796.000 -5.959.000
Driftsresultat -595.000 -450.000 235.000 473.000 405.000
Finansinntekter 0 0 0 0 50.000
Finanskostnader -477.000 -327.000 -76.000 -169.000 -293.000
Finans -477.000 -327.000 -76.000 -169.000 -243.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.071.000 -776.000 160.000 304.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.403.000 1.665.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.403.000 1.665.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 955.000
Sum anleggsmidler 1.403.000 1.665.000 0 0 955.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.170.000 1.007.000 465.000 568.000 243.000
Andre fordringer 3.089.000 2.898.000 3.815.000 2.871.000 2.031.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 128.000 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 4.259.000 4.033.000 4.280.000 3.440.000 2.277.000
Sum eiendeler 5.662.000 5.698.000 4.280.000 3.440.000 3.232.000
Sum opptjent egenkapital -1.118.000 -46.000 730.000 0 0
Sum egenkapital 327.000 1.399.000 2.175.000 2.015.000 1.711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 157.000 0 586.000 236.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 2.658.000 2.712.000 0 0 0
Leverandørgjeld 642.000 548.000 583.000 398.000 576.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 627.000 138.000 577.000 529.000 408.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.251.000 901.000 359.000 262.000 280.000
Sum kortsiktig gjeld 2.677.000 1.587.000 2.105.000 1.425.000 1.521.000
Sum gjeld og egenkapital 5.662.000 5.698.000 4.280.000 3.440.000 3.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.582.000 2.446.000 2.175.000 2.015.000 756.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.5 2 2.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.5 2 2.4 1.5
Soliditet 5.8 24.6 50.8 58.6 52.9
Resultatgrad -9.8 3.3 7.5 6.4
Rentedekningsgrad -1.2 -1.4 3.1 2.8 1.6
Gjeldsgrad 16.3 3.1 1 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -10.5 -7.9 5.5 13.8 14.1
Signatur
28.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.10.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex