Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laco AS
Juridisk navn:  Laco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181001
Fax: 51582245
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 937305354
Aksjekapital: 10.080.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/30/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.74%
Resultat  
  
15.63%
Egenkapital  
  
13.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.310.000 8.562.000 7.958.000 6.298.000 6.552.000
Resultat: 378.388.000 327.250.000 285.681.000 830.647.000 219.688.000
Egenkapital: 1.930.463.000 1.698.752.000 1.525.708.000 1.373.112.000 633.384.000
Regnskap for  Laco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.310.000 8.562.000 7.958.000 6.298.000 6.552.000
Driftskostnader -28.134.000 -24.608.000 -22.791.000 -20.060.000 -19.141.000
Driftsresultat -18.824.000 -16.046.000 -14.833.000 -13.762.000 -12.589.000
Finansinntekter 441.618.000 389.925.000 362.167.000 899.212.000 291.834.000
Finanskostnader -44.406.000 -46.629.000 -61.653.000 -54.803.000 -59.557.000
Finans 397.212.000 343.296.000 300.514.000 844.409.000 232.277.000
Resultat før skatt 378.388.000 327.250.000 285.681.000 830.647.000 219.688.000
Skattekostnad 3.323.000 -4.206.000 -3.085.000 0 -457.000
Årsresultat 381.711.000 323.044.000 282.596.000 829.728.000 219.231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.290.297.000 2.289.295.000 1.073.894.000 1.072.057.000 1.126.868.000
Sum omløpsmidler 745.734.000 636.369.000 1.702.232.000 1.620.148.000 1.034.213.000
Sum eiendeler 3.036.031.000 2.925.664.000 2.776.126.000 2.692.205.000 2.161.081.000
Sum opptjent egenkapital 1.920.383.000 1.688.672.000 1.515.628.000 1.363.032.000 623.304.000
Sum egenkapital 1.930.463.000 1.698.752.000 1.525.708.000 1.373.112.000 633.384.000
Sum langsiktig gjeld 655.000.000 807.154.000 806.984.000 810.854.000 979.915.000
Sum kortsiktig gjeld 450.568.000 419.758.000 443.434.000 508.239.000 547.781.000
Sum gjeld og egenkapital 3.036.031.000 2.925.664.000 2.776.126.000 2.692.205.000 2.161.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 9.310.000 8.562.000 7.958.000 6.298.000 6.552.000
Driftsinntekter 9.310.000 8.562.000 7.958.000 6.298.000 6.552.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -15.878.000 -13.386.000 -13.404.000 -12.245.000 -11.740.000
Avskrivning 0 0 0 -143.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.256.000 -11.222.000 -9.387.000 -7.672.000 -7.351.000
Driftskostnader -28.134.000 -24.608.000 -22.791.000 -20.060.000 -19.141.000
Driftsresultat -18.824.000 -16.046.000 -14.833.000 -13.762.000 -12.589.000
Finansinntekter 441.618.000 389.925.000 362.167.000 899.212.000 291.834.000
Finanskostnader -44.406.000 -46.629.000 -61.653.000 -54.803.000 -59.557.000
Finans 397.212.000 343.296.000 300.514.000 844.409.000 232.277.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000.000 -150.000.000 -130.000.000 -90.000.000 -80.000.000
Årsresultat 381.711.000 323.044.000 282.596.000 829.728.000 219.231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.169.000 0 0 0 0
Fast eiendom 1.055.000 1.055.000 1.054.000 1.054.000 1.169.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.055.000 1.055.000 1.054.000 1.054.000 1.169.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.288.073.000 2.288.240.000 1.072.840.000 1.071.003.000 1.125.699.000
Sum anleggsmidler 2.290.297.000 2.289.295.000 1.073.894.000 1.072.057.000 1.126.868.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.473.000 10.678.000 4.706.000 8.043.000 4.380.000
Andre fordringer 10.602.000 20.649.000 8.571.000 2.532.000 1.249.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.028.000 139.811.000 184.257.000 289.948.000 363.744.000
Sum omløpsmidler 745.734.000 636.369.000 1.702.232.000 1.620.148.000 1.034.213.000
Sum eiendeler 3.036.031.000 2.925.664.000 2.776.126.000 2.692.205.000 2.161.081.000
Sum opptjent egenkapital 1.920.383.000 1.688.672.000 1.515.628.000 1.363.032.000 623.304.000
Sum egenkapital 1.930.463.000 1.698.752.000 1.525.708.000 1.373.112.000 633.384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.154.000 1.984.000 5.854.000 4.935.000
Gjeld til kredittinstitutt 296.718.000 261.918.000 296.663.000 407.692.000 454.777.000
Sum langsiktig gjeld 655.000.000 807.154.000 806.984.000 810.854.000 979.915.000
Leverandørgjeld 327.000 457.000 1.865.000 509.000 895.000
Betalbar skatt 0 2.413.000 5.277.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.347.000 2.437.000 1.234.000 1.800.000 801.000
Utbytte -150.000.000 -150.000.000 -130.000.000 -90.000.000 -80.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.176.000 2.533.000 8.395.000 8.238.000 11.308.000
Sum kortsiktig gjeld 450.568.000 419.758.000 443.434.000 508.239.000 547.781.000
Sum gjeld og egenkapital 3.036.031.000 2.925.664.000 2.776.126.000 2.692.205.000 2.161.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 295.166.000 216.611.000 1.258.798.000 1.111.909.000 486.432.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 3.8 3.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 3.8 3.2 1.9
Soliditet 63.6 58.1 5 51.0 29.3
Resultatgrad -202.2 -187.4 -186.4 -218.5 -192.1
Rentedekningsgrad -0.4 -0.3 -0.2 16.2 4.7
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 1.0 2.4
Total kapitalrentabilitet 13.9 12.8 12.5 32.9 12.9
Signatur
22.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex