L Evensen Eftf AS
Juridisk navn:  L Evensen Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69154222
Pellygata 71 Pellygata 71 Fax: 69130325
1706 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 911541459
Aksjekapital: 950.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/3/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.54%
Resultat  
  
40.48%
Egenkapital  
  
-10.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.375.000 9.143.000 9.185.000 10.419.000 9.966.000
Resultat: -422.000 -709.000 -524.000 958.000 -202.000
Egenkapital: 1.744.000 1.958.000 2.140.000 2.060.000 1.254.000
Regnskap for  L Evensen Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.375.000 9.143.000 9.185.000 10.419.000 9.966.000
Driftskostnader -9.843.000 -9.906.000 -9.873.000 -9.987.000 -10.193.000
Driftsresultat -469.000 -762.000 -687.000 432.000 -227.000
Finansinntekter 97.000 105.000 220.000 578.000 87.000
Finanskostnader -50.000 -51.000 -56.000 -52.000 -61.000
Finans 47.000 54.000 164.000 526.000 26.000
Resultat før skatt -422.000 -709.000 -524.000 958.000 -202.000
Skattekostnad 113.000 124.000 121.000 -152.000 -44.000
Årsresultat -309.000 -585.000 -402.000 806.000 -245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.017.000 1.934.000 1.846.000 1.815.000 2.423.000
Sum omløpsmidler 4.790.000 5.299.000 5.518.000 4.658.000 4.285.000
Sum eiendeler 6.807.000 7.233.000 7.364.000 6.473.000 6.708.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 301.000 886.000 806.000 0
Sum egenkapital 1.744.000 1.958.000 2.140.000 2.060.000 1.254.000
Sum langsiktig gjeld 3.404.000 3.427.000 3.554.000 2.974.000 3.708.000
Sum kortsiktig gjeld 1.659.000 1.848.000 1.670.000 1.439.000 1.746.000
Sum gjeld og egenkapital 6.807.000 7.233.000 7.364.000 6.473.000 6.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.898.000 8.800.000 8.843.000 10.175.000 9.687.000
Andre inntekter 477.000 343.000 342.000 244.000 279.000
Driftsinntekter 9.375.000 9.143.000 9.185.000 10.419.000 9.966.000
Varekostnad -4.938.000 -5.391.000 -5.240.000 -5.150.000 -5.452.000
Lønninger -2.805.000 -2.524.000 -2.634.000 -2.731.000 -2.505.000
Avskrivning -56.000 -63.000 -64.000 -56.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.044.000 -1.928.000 -1.935.000 -2.050.000 -2.166.000
Driftskostnader -9.843.000 -9.906.000 -9.873.000 -9.987.000 -10.193.000
Driftsresultat -469.000 -762.000 -687.000 432.000 -227.000
Finansinntekter 97.000 105.000 220.000 578.000 87.000
Finanskostnader -50.000 -51.000 -56.000 -52.000 -61.000
Finans 47.000 54.000 164.000 526.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 483.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -309.000 -585.000 -402.000 806.000 -245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.330.000 1.243.000 1.233.000 1.256.000 1.408.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 154.000 124.000 114.000 169.000
Sum varige driftsmidler 134.000 154.000 124.000 114.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 553.000 537.000 489.000 445.000 845.000
Sum anleggsmidler 2.017.000 1.934.000 1.846.000 1.815.000 2.423.000
Varebeholdning 2.986.000 3.062.000 3.199.000 3.286.000 2.953.000
Kundefordringer 314.000 489.000 481.000 270.000 403.000
Andre fordringer 265.000 524.000 627.000 0 303.000
Sum investeringer 1.094.000 1.096.000 1.094.000 969.000 497.000
Kasse, bank 132.000 128.000 117.000 133.000 130.000
Sum omløpsmidler 4.790.000 5.299.000 5.518.000 4.658.000 4.285.000
Sum eiendeler 6.807.000 7.233.000 7.364.000 6.473.000 6.708.000
Sum opptjent egenkapital 87.000 301.000 886.000 806.000 0
Sum egenkapital 1.744.000 1.958.000 2.140.000 2.060.000 1.254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 236.000 614.000 462.000 251.000 527.000
Sum langsiktig gjeld 3.404.000 3.427.000 3.554.000 2.974.000 3.708.000
Leverandørgjeld 314.000 141.000 90.000 86.000 228.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 541.000 559.000 587.000 605.000 549.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 567.000 534.000 532.000 497.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 1.659.000 1.848.000 1.670.000 1.439.000 1.746.000
Sum gjeld og egenkapital 6.807.000 7.233.000 7.364.000 6.473.000 6.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.131.000 3.451.000 3.848.000 3.219.000 2.539.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.9 3.3 3 2.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.4 1 0.8
Soliditet 25.6 27.1 29.1 31.8 18.7
Resultatgrad -8.3 -7.5 4.1 -2.3
Rentedekningsgrad -9.4 -14.9 -12.3 8.3 -2.3
Gjeldsgrad 2.9 2.7 2.4 2.1 4.3
Total kapitalrentabilitet -5.5 -9.1 -6.3 15.6 -2.1
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex