Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løvold Transport As
Juridisk navn:  Løvold Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46878488
Fax:
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 996528243
Aksjekapital: 767.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/5/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.99%
Resultat  
  
1121.43%
Egenkapital  
  
85.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.528.000 4.353.000 5.586.000 6.923.000 8.340.000
Resultat: 171.000 14.000 -37.000 -873.000 -1.028.000
Egenkapital: 497.000 268.000 146.000 -285.000 589.000
Regnskap for  Løvold Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.528.000 4.353.000 5.586.000 6.923.000 8.340.000
Driftskostnader -5.359.000 -4.339.000 -5.414.000 -7.702.000 -9.127.000
Driftsresultat 169.000 14.000 172.000 -778.000 -786.000
Finansinntekter 37.000 33.000 -96.000 55.000 -146.000
Finanskostnader -35.000 -34.000 -113.000 -151.000 -96.000
Finans 2.000 -1.000 -209.000 -96.000 -242.000
Resultat før skatt 171.000 14.000 -37.000 -873.000 -1.028.000
Skattekostnad 0 0 0 0 24.000
Årsresultat 171.000 14.000 -37.000 -873.000 -1.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 773.000 891.000 1.996.000 1.665.000 2.107.000
Sum omløpsmidler 1.457.000 1.128.000 664.000 1.019.000 2.412.000
Sum eiendeler 2.230.000 2.019.000 2.660.000 2.684.000 4.519.000
Sum opptjent egenkapital -270.000 -499.000 -621.000 -585.000 289.000
Sum egenkapital 497.000 268.000 146.000 -285.000 589.000
Sum langsiktig gjeld 222.000 0 604.000 798.000 905.000
Sum kortsiktig gjeld 1.512.000 1.751.000 1.910.000 2.170.000 3.025.000
Sum gjeld og egenkapital 2.231.000 2.019.000 2.660.000 2.683.000 4.519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.822.000 3.680.000 4.880.000 5.834.000 7.366.000
Andre inntekter 706.000 674.000 706.000 1.089.000 974.000
Driftsinntekter 5.528.000 4.353.000 5.586.000 6.923.000 8.340.000
Varekostnad -34.000 0 -21.000 -2.000 0
Lønninger -1.596.000 -1.387.000 -1.584.000 -2.554.000 -3.401.000
Avskrivning -172.000 -221.000 -277.000 -298.000 -280.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.557.000 -2.731.000 -3.532.000 -4.848.000 -5.446.000
Driftskostnader -5.359.000 -4.339.000 -5.414.000 -7.702.000 -9.127.000
Driftsresultat 169.000 14.000 172.000 -778.000 -786.000
Finansinntekter 37.000 33.000 -96.000 55.000 -146.000
Finanskostnader -35.000 -34.000 -113.000 -151.000 -96.000
Finans 2.000 -1.000 -209.000 -96.000 -242.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 171.000 14.000 -37.000 -873.000 -1.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 29.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 636.000 616.000 1.583.000 1.336.000 1.536.000
Sum varige driftsmidler 636.000 616.000 1.583.000 1.336.000 1.565.000
Sum finansielle anleggsmidler 138.000 275.000 413.000 330.000 542.000
Sum anleggsmidler 773.000 891.000 1.996.000 1.665.000 2.107.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 862.000 895.000 419.000 725.000 1.782.000
Andre fordringer 330.000 58.000 83.000 119.000 423.000
Sum investeringer 136.000 99.000 66.000 167.000 152.000
Kasse, bank 129.000 75.000 96.000 8.000 56.000
Sum omløpsmidler 1.457.000 1.128.000 664.000 1.019.000 2.412.000
Sum eiendeler 2.230.000 2.019.000 2.660.000 2.684.000 4.519.000
Sum opptjent egenkapital -270.000 -499.000 -621.000 -585.000 289.000
Sum egenkapital 497.000 268.000 146.000 -285.000 589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 260.000 237.000 0
Sum langsiktig gjeld 222.000 0 604.000 798.000 905.000
Leverandørgjeld 996.000 1.005.000 1.028.000 1.423.000 1.626.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 274.000 371.000 358.000 189.000 886.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 242.000 374.000 264.000 321.000 513.000
Sum kortsiktig gjeld 1.512.000 1.751.000 1.910.000 2.170.000 3.025.000
Sum gjeld og egenkapital 2.231.000 2.019.000 2.660.000 2.683.000 4.519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 -623.000 -1.246.000 -1.151.000 -613.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 0.3 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 1 0.6 0.3 0.5 0.8
Soliditet 22.3 13.3 5.5 -10.6 13.0
Resultatgrad 3.1 0.3 3.1 -11.2 -9.4
Rentedekningsgrad 4.8 0.4 1.5 -4.8 -9.7
Gjeldsgrad 3.5 6.5 17.2 -10.4 6.7
Total kapitalrentabilitet 9.2 2.3 2.9 -26.9 -20.6
Signatur
01.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex