Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løken Invest AS
Juridisk navn:  Løken Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69892200
Veslemona 124 Veslemona 124 Fax: 69892360
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 988964816
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1.85%
Egenkapital  
  
2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 55.000 54.000 45.000 239.000 233.000
Egenkapital: 2.053.000 2.010.000 1.968.000 1.934.000 1.755.000
Regnskap for  Løken Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -11.000 -13.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -13.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 67.000 65.000 58.000 253.000 245.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 67.000 65.000 58.000 253.000 245.000
Resultat før skatt 55.000 54.000 45.000 239.000 233.000
Skattekostnad -12.000 -12.000 -11.000 -60.000 -63.000
Årsresultat 43.000 42.000 35.000 179.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.062.000 2.018.000 1.975.000 1.787.000 1.619.000
Sum omløpsmidler 4.000 4.000 4.000 206.000 199.000
Sum eiendeler 2.066.000 2.022.000 1.979.000 1.993.000 1.818.000
Sum opptjent egenkapital 1.595.000 1.552.000 1.511.000 1.476.000 1.297.000
Sum egenkapital 2.053.000 2.010.000 1.968.000 1.934.000 1.755.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 12.000 11.000 60.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 2.065.000 2.022.000 1.980.000 1.994.000 1.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -13.000 -14.000 -11.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -13.000 -14.000 -11.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -13.000 -14.000 -11.000
Finansinntekter 67.000 65.000 58.000 253.000 245.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 67.000 65.000 58.000 253.000 245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 42.000 35.000 179.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.062.000 2.018.000 1.975.000 1.787.000 1.619.000
Sum anleggsmidler 2.062.000 2.018.000 1.975.000 1.787.000 1.619.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000 4.000 6.000 0
Sum omløpsmidler 4.000 4.000 4.000 206.000 199.000
Sum eiendeler 2.066.000 2.022.000 1.979.000 1.993.000 1.818.000
Sum opptjent egenkapital 1.595.000 1.552.000 1.511.000 1.476.000 1.297.000
Sum egenkapital 2.053.000 2.010.000 1.968.000 1.934.000 1.755.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 12.000 12.000 11.000 60.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 12.000 11.000 60.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 2.065.000 2.022.000 1.980.000 1.994.000 1.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -8.000 -7.000 146.000 136.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.4 3.4 3.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 3.4 3.2
Soliditet 99.4 99.4 99.4 9 96.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 2.7 2.3 1 12.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex